Навчально-методичні матеріали

Шаблони документів

Денна форма навчання

Перший (бакалаврський) рівень

Титульний аркуш

Завдання

Рецензія

Заочна та дистанційна форми навчання

Перший (бакалаврський) рівень

Титульний аркуш

Завдання

Рецензія

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.