Мартинець Вікторія Володимирівна

Посада: заступник завідувача кафедри управління з методичної роботи, старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: 

Ел. пошта: v.martynets@management.sumdu.edu.ua, victoria_vvm@ ukr.net,

Телефон (робочий):  +38(0542) 68-78-78

Кабінет: Н-222 

Освіта та кваліфікація

Сумський державний університет, магістр , спеціальність "Менеджмент організацій", диплом з відзнакою
Автореферат дисертації

Навчальні курси

«Теорія управління і адміністрування»
«Менеджмент организацій»
«Антикризовий менеджмент»
«Антикризове управління»
«Система публічного управління»

Автобіографія

Вища атестаційна комісія України, кандидат економічних наук(науковий ступінь). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) «Управління трансакційними витратами промислового підприємства» 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.08.01– економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Сумський державний університет, магістр, спеціальність «Менеджмент організацій», диплом з відзнакою

Теми науково-дослідних робіт

  • «Оптимізація структури капіталу підприємства»  (№ держ.реєстр. 0112U001301)
  • «Розробка теорії інтегральної оцінки питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря» (№ держ.реєстр. 0108U00671)
  • «Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємств » (№ держ.реєстр. 0110U008152)

Наукові інтереси

  • управління трансакційними витратами
  • інституційна економіка
  • антикризове управління

Обрані публікації

Підручники
Менеджмент для магістрів: підручник : у 2-х т. Т.2 / За заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університет. кн., 2013. – 618 с. (Розділ Психологія управління – як співавтор з Скиданенко Ю.П.), (Розділ Антикризовий менеджмент– як співавтор з Балацьким О.Ф.)
 
Монографії
Мартинець В.В. Інституціональне середовище розвитку інноваційної економіки України/ В.В. Мартинець// Наукові основи економічного розвитку України та світу: кол.моногр. / За заг. ред.: О.В. Царенко, С.В. Коляденко, В.П. Ільчука. — Дніпропетровськ : НГУ, 2014. —С.313-320.
Мартинець В.В., Вишницька О. І. Інституційні основи розвитку інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки України/ В.В. Мартинець, О.І Вишницька // Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: кол.моногр. / За заг. ред.: К.С. Шапошникова, Н.І. Соловйової, Ю.Ю. Станкевич. —Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. —С.213-231.
 
Статті
Oleksandr Telizhenko, Olena Pavlenko, Viktoriya Martynets, Svitlana Rybalchenko Modeling the Influence of Cluster Components on the Economic Development of a Territory TEM Journal. Volume 8, Issue 3, Pages 900-907,  DOI: 10.18421/TEM83-30, August 2019

Shvindina H.O., Martinez V.V. Methodological Approach to Transaction Attractiveness Valuation as a Decision-Making Tool of Organizational Strategy // International Journal of Management and Network Economics. – 2017. – submitted - in English

Мартинець В.В.Еволюція наукових підходів до формування стратегії взаємодії держави та бізнесу/ В.В. Мартинець//Причорноморські економічні студії. — 2017. — № 15— С. 54-57
Мартинець В. В. Інституціональні аспекти трансформаційних процесів національної економіки/ В.В. Мартинець// Науковий Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія Економічні науки. — 2016. — № 1.(6) — С. 130-133
Мартинець В. В. Ляпощенко Н.М. Застосування системного підходу до оцінки конкурентоспроможності підприємства/ В.В. Мартинець, Н.М. Ляпощенко// Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2015. — № 3. — С. 29-37
Мартинець В.В. Інституційне середовище інноваційного розвитку банківського сектора фінансової системи України / В.В. Мартинець// Науковий Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія Економічні науки. — 2015. — № 1.(4) — С. 102-107
Мартинець В.В. Стратегії забезпечення конкурентоздатності підприємства в сучасних умовах інституційного середовища України/ В.В. Мартинець// Бізнес інформ— 2015. — № 10. — С. 403-408
 
Матеріали конференцій
Мартинець В.В. Роль та значення інституційного середовища у формуванні національної економіки/ В.В. Мартинець // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29,2016 Klaipeda: Baltija Publishing p.73-76
Мартинець В.В. Система управління трансакційними витратами підприємства/ В.В. Мартинець //Modern scientific researches and developments theoretical value and practical results materials of international scientific and practical conference Bratislava, 2016 , р. 22-23
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.