Жулавський Аркадій Юрійович

Посада: заступник завідувача кафедри управління, професор кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

E-mail: a.zhulavskiy@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: М-402

Профілі: ResearchGateScopus, WoS, Google Scholar

Освіта та кваліфікація

У 1874 р. закінчив Сумську філію ХПІ за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв», одержав кваліфікацію «інженер-механік»

 

автобіографія

Жулавський Аркадій Юрійович народився 26 січня 1952 року. У 1974 році закінчив Сумську філію Харківського політехнічного інституту, отримав кваліфікацію «Інженер-механік» за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». Кандидат економічних наук з 1984 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій Вченій раді Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченко (диплом ЕК №017189 від 10 лютого 1984 року, протокол №26/1). Атестат доцента по кафедрі економіки отримав у 1991 році (атестат ДЦ №044085 від 29 листопада 1991 року, протокол №12/2069-д).

Працював у Сумській філії ХПІ: з 1979 по 1984 роки – асистентом кафедри економіки; з 1984 по 1989 роки – старшим викладачем кафедри економіки; з 1989 по 1993 роки – доцентом кафедри економіки; з 1993 по 1994 рік – доцентом кафедри управління. З 1994 по 1997 роки – докторант Сумського державного університету; з 1997 по 2005 роки доцент кафедри управління, з 2005 року по теперішній час – працює на посаді професора кафедри управління Сумського державного університету.

Наукові інтереси

  • економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
  • економічний потенціал виробничих і адміністративних систем
  • інвестиційна привабливість суб’єктів господарювання та територій

Інша активність

Рецензент наукового видання  «Вісник Сум ДУ серія «Економіка»,

Рецензент студентських наукових робіт Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Одеський національний екологічний університет, 2019, 2018 роки)

Навчальні курси

"Економіка підприємства"

"Аналіз господарської діяльності"

"Планування діяльності підприємства"

"Основи бюджетування та фінансового планування"

"Управління соціально-економічним потенціалом території"

Науково-дослідні роботи

Керівник  науково-дослідних робіт другої половини дня: «Розробка теорії інтегральної оцінки пореціпієнтних питомих показників еколого-економічного збуту від забруднення атмосферного повітря» (номер державної реєстрації ДР 0211U000922, 2008-2010р.р.); «Еколого-збалансований розвиток територіальних соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації ДР 0107U009207, 2009-2010 р.р.); Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу» (номер державної реєстрації ДР 0111U002150, 2011-2013р.р.); «Природно-ресурсна рента у формуванні ланцюгів вартості», 215-2018 р.р.(номер державної реєстрації 0115U000845), №0118U007022 , «Природноресурсне забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад», початок 11.18 –закінчення 12.21.

Наукове керівництво

Захищені дисертації під керівництвом: Лапін Є.В. – спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, тема дисертації «Екологічний менеджмент на промисловому підприємстві», 1997 рік;  Козьменко О.В. – спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, тема дисертації «Система струхування екологічних і катастрофічних ризиків», 1998 рік; -Джаін І.О. - спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, тема дисертації «Економічна оцінка трудового потенціалу території», 2001 рік; Ященко Б.В. – спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, тема дисертації «Екологізація управління теплоенергетичним комплексом в умовах корпоратизації», 2001 рік; Акуленко В.Л. – спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, тема дисертації «Організаційно-економічні основи збалансованого еколого-економічного розвитку території», 2003 рік; Захаркін О.О. – спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, тема дисертації «Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні», 2003 рік; Кобушко І.М. – спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, тема дисертації «Фінансовий механізм екологізації промислового виробництва», 2007 рік; Грищенко В.Ф. – спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, тема дисертації «Організаційно-економічні основи екологізації експортно-імпортних операцій», 2009 рік; Кобушко Я.В. – спеціальність 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, тема дисертації « Еколого-економічна оцінка відтворення інвестиційного потенціалу регіона»,2012 рік; Тихенко В.С. – спеціальність економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, тема дисертації «Організаційно-економічне забезпечення систем управління національними і наднаціональними природоохоронними проектами», 2016 рік.; Смоленніков Д.О. спеціальність економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, тема дисертації « Організаційно-економічне забезпечення соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики», 2017 рік; Павлик А.В. спеціальність економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, тема дисертації, тема дисертації «Еколого-економічне оцінювання ефективності використання відновлювальних джерел енергії», 2019 рік.

Додаткова інформація

З 1991 по 2010 рр. був членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К.55.051.01

Член редколегії наукового журналу «Вісник Сумського державного університету» серія«Економіка»

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.