Валенкевич Лариса Петрівна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри політології, соціології
та права

l.valenkevich@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: М-413

Освіта та кваліфікація

Сумська філія Харьківського політехнічного інституту за спеціальністю «інженер - механік», ОКР – спеціаліст (1982р.), Сумська філія Межрегіональної Академії Управління (2005 р.), - юрист, ОКР - спеціаліст
Диплом ИВ № 064919 від 02.07.1982, спеціальність «Машини та апарати хімічних виробництв», інженер-механік, ОКР- спеціаліст;
Диплом КВ №28249160 від 15.11.2005, спеціальність «Правознавство», юрист, ОКР-спеціаліст;

Відзнаки:

Знак «Відмінник освіти України» (2007 р.), Почесна Грамота МОН (2008)

Досвід роботи

​З 1988 р. –1996р. молодший науковий співробітник, науковий співробітник кафедри економіки та управління, 1996-1999рр. – асистент, старший викладач кафедри управління, заступник декана з виховної роботи, з 1999 по 2010 рр. – працювала на гуманітарному факультеті доцентом кафедри політології, соціології та права, заступником декана з виховної роботи, деканом факультету, з 2010 – доцент кафедри управління.

Наукові інтереси

​Управління вищою освітою
Економіка природокористування

Інша активність

​Відповідальна за профорієнтаційну діяльність кафедри
Економіка природокористування

Навчальні курси

«Техніка адміністративної діяльності»,
«Управління змістом робіт»,
«Право у публічному управлінні»,
«Правове забезпечення управління бізнесом»,
«Документообіг в соціально-культурній
діяльності»,
«Управлінська аналітика»

Мови викладання:

українська, англійська

Методичні праці

1. Рекламний менеджмент Менеджмент для «магістрів»: підручник: у 2 т., Т. 2./ За заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2013 – С. 576-618 (Гриф МОН. Лист № 1.4/18-Г-2924 від 30.12.08 р.)
2. Execution of docuvents. Management for Bachelors: textbook: under the general editorship of O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko - Sumy: Universytetska knyga, 2015 – 610 p.
3. Правові засади адміністративної діяльності Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст] : підручник / ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 2016. –С. 291-339 – ISBN 978-966-680 798-7 
4. Техніка адміністративної діяльності Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст] : підручник / ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 2016. – С.611-682 – ISBN 978-966-680-798-7

Публікації

Валенкевич Л.П., Балагуровська І. Лідерство як чинник ефективного керівництва. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка», 2018. №4. С.31-35
Matvieieva Y, Myroshnychenko I, Valenkevych L. Optimization model of the socio-ecological-economic development of the administrative territory // Journal of Environmental Management and Tourism. Volume 10, Issue 8, Winter 2019, Pages 1874-1899. DOI: 10.14505/jemt.v10.8(40).17

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.