Вакуленко Ігор Анатолійович

Посада: асистент кафедри управління

 

E-mail: vakulenko@ssu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: Scopus​, WoS​, Google ScholarSumDU Repository, ResearchGate

Освіта та кваліфікація

2008 диплом бакалавра за напрямом "Менеджмент", фахове спрямування менеджмент організацій (Сумський державний університет)

2009 диплом магістра за спеціальністю "Менеджмент організацій" (Сумський державний університет)
2012 - завершення навчання в аспірантурі

Навчальні курси

Інноваційні технології управління виробничими системами
Інформаційні системи в менеджменті
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Наукові інтереси

альтернативна енергетика

Наукові дослідження

Науково-дослідна тема № 0119U100766 «Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств та регіонів»

Участь у роботах на договірній основі

  1. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Білопільського району (договір № 53.17-09.18СП від 23.05.2018 р.)
  2. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Великописарівського району (договір №53.17-04.18СП від 23.01.2018 р.)
  3. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Глухівського району (договір №53.17-05.18СП від 15.02.2018 р.)
  4. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Конотопського району (договір №53.17-06.18СП від 06.04.2018 р.)
  5. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Липоводолинського району (договір №86 від 16.04.2018 р.)
  6. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Путивльського району (договір №53.17-07.18СП від 02.04.2018 р.)
  7. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Серединобудського району (договір №53.17-02.18СП від 22.03.2018 р.)
  8. Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Сумської області на 2016-2020 роки

Обрані публікації

Монографії:

Vasilyeva, T. A., & Kolosok, S. (Eds.). (2019). European energy collaboration: modern smart specialization strategies. Szczecin: Centre of Sociological Research, p. 172. ISBN: 978-83-959336-1-5. DOI: 10.14254/978-83-959336-1-5/2010 (chapter 3, chapter 6)

Статті:

Vakulenko, I., Myroshnychenko, Iu. Approaches to the organization of the energy efficient activity at the regional level in the context of limited budget resources during the transformation of energy market paradigm// Environmental and Climate Technologies (Indexing: SCOPUS). - RIGA TECHNICAL UNIVERSITY (RIGA, LATVIA). - 2015. - 15 (1), pp. 59-76. – англійською мовою (всього 18 сторінок, авторських – 9).

Лук`янихіна, О.А. Визначення напрямків розвитку альтернативної енергетики у контексті виробництва біопалива [Текст] / О.А. Лук`янихіна, І.А. Вакуленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2011. — №1. — С. 27-33.

Вакуленко, І.А. Еколого-економічний антагонізм розвитку альтернативної енергетики в країнах, що розвиваються [Текст] / І.А. Вакуленко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.4. — С. 195.

Лук'янихіна, О.А. Еколого-економічні аспекти трансформації системи енергетичної безпеки в Україні [Текст] / О.А. Лук'янихіна, І.А. Вакуленко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, Суми, 20-21 квітня 2011 року / Відп. за вип. О.М. Теліженко. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 182-185.

Лук`янихіна, О.А. Можливості та проблеми міжнародного співробітництва у біоенергетичній сфері [Текст] / О.А. Лук`янихіна, І.А. Вакуленко. — С. 84-86.

Вакуленко, І.А. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в сучасних умовах [Текст] / І.А. Вакуленко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 20-21 квітня 2010 року) / Відп. за вип. О.М.Теліженко. - Суми : СумДУ, 2010. - Ч. 1. - С. 29-31.

Вакуленко, І.А. Позитивні та негативні аспекти вступу України до світової організації торгівлі [Текст] / І.А. Вакуленко, А.Ю. Жулавський // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 21-25 квітня 2008 р. — Суми : СумДУ, 2008. — Т.3. — С. 173-174.

Завантажити

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.