Каталог вибіркових дисциплін

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

Проєктний менеджмент

Вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Організація надання адміністративних послуг

Спеціальність 073 Менеджмент

Основи адміністративного менеджменту

Завантажити силабус

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма "Менеджмент організацій і адміністрування"

Управління бізнес-процесами

Освітня програма "Управління проектами"

Основи інвестиційної діяльності

Освітня програма "Адміністративний менеджмент"

Управління корпоративною соціальною відповідальністю
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.