Смоленніков Денис Олегович

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

+38(0542)331261, +38(0542)687878

dos@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Г-611 (деканат ННІ ФЕМ імені Олега Балацького), Н-218а (Лабораторія Ідей)

Профілі: LinkedInResearchGateFacebookORCID,

Scopus, PublonsGoogle Академіярепозитарій СумДУ

 

Освіта та кваліфікація

 • Вчене звання доцента по кафедрі управління, 2018 (атестат АД №001658);
 • Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.06 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, 2017 (диплом ДК №043911). Тема дисертації – «Організаційно-економічне забезпечення соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики»;
 • Аспірантура за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», 2005-2008;
 • Магістратура, спеціальність «Холодильні машини та установки», Сумський державний університет, 2004-2005 (диплом з відзнакою);
 • Бакалаврат, напрям підготовки «Енергетика», Сумський державний університет, 2000-2004 (диплом з відзнакою)

Попередній досвід

• Заступник директора ННІ ФЕМ імені Олега Балацького з виховної роботи та гуманітарних питань, 2009-2019;

• Відповідальна особа за співробітництво Сумського державного університету та Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», 2014-2018;

• Старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет, 2018-2019;

• Асистент кафедри управління, Сумський державний університет, 2006-2018;

• Системний адміністратор, ТОВ «Номакпроект», Суми, 2005-2007

Навчальні курси

«Методи прийняття управлінських рішень»;
«Прийняття рішень у публічному управлінні»;
«Операційний менеджент»;
«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»;
«Економічне прогнозування»;
«Лідерство та управління командою»;
«Менеджмент і маркетингв пооведінковій економіці»;

Мова викладання:

українська,англійська (рівень B2, сертифікат TestDaF-Institut onSET placement test, 31.10.2017 р.)

Основні адміністративні ролі

заступник директора ННІ ФЕМ імені Олега Балацького з навчально-організаційної роботи

тьютор проєкту англомовного дистанційного навчання (спеціальність 073 Менеджмент)

секретар Вченої ради ННІ ФЕМ імені Олега Балацького

відповідальний виконавець НДР «Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів реального, фінансового та державного секторів економіки» (№ д/р 0117U003933)

Членство в редколегіях журналів

Залучення до рецензування

International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology (Scopus)

Міжнародна грантова діяльність

проект SCOPES IZ74Z0_160564/1 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства» (менеджер проекту, Швейцарський національний науковий фонд, 2015-2017)

проект SCOPES IZ76Z0_173683 Додаткове фінансування інституційного співробітництва в рамках SCOPES IZ74Z0_160564 / 1 (менеджер проекту, Швейцарський національний науковий фонд, 2017)

індивідуальні гранти на участь у семінарах (Латвія, 2018), конференціях (Литва, 2017; Польща, 2015, 2016), тренінгових курсах (Грузія, 2014), молодіжних обмінах (Македонія, 2014), літніх школах (Швеція, 2011), освітніх тижнях (Німеччина, 2007, 2008, 2009; Угорщина, 2016)

Інша діяльність

 • Засновник та член правління НУО «Центр освіти впродовж життя», Суми, 2018 – теперішній час;
 • Член НУО «Рада молодих вчених», Суми, 2011 – теперішній час;
 • Член Правління НУО «Інтелект-клуб», Суми, 2002 – 2011;
 • Член організаційного комітету Міжнародної наукової конференції «Економічні проблеми сталого розвитку», 2019;
 • Член організаційного комітету Міжнародної наукової конференції «STABICONsystems», 2017-2018;
 • Член організаційного комітету Міжнародної наукової конференції ISCS «Економіка для екології», 2005-2016;
 • Засновник та організатор ініціативи «Footquest Sumy», Суми, 2002-2011;
 • Керівник Клубу інтелектуальних ігор СумДУ, Сумський державний університет, 2008 – 2010;

Конференції, стажування, підвищення кваліфікації

Обрані публікації

Підручники, навчальні посібники
 • Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М. - Суми: Університетська книга, 2009. – Т.2. – 592 с. (розділ «Методи прийняття управлінських рішень» у співавторстві з Соколовим М.О.);
 • Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики: навч. посібник / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, Є. В. Мішенін та ін. ; за заг. ред. : О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка, О.А. Лук'янихіної. - Суми: Університетська книга, 2011. – 366 с. (розділ «Інформаційні технології як інструмент управління громадськими організаціями» в співавторстві з Глівенко С.В., Павленко О.О.);
 • Менеджмент для магістрів [Текст] : у 2-х т. Т.1 / За заг. ред.: О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. — Суми : Університетська книга, 2011. — 662 с.(розділ «Автоматизоване робоче місце менеджера» у співавторстві з Глівенко С.В., Карпенко Є.В.; розділ «Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» у співавторстві з Ілляшенко К.В.);
 • Менеджмент для магістрів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М. - Суми: Університетська книга, 2013. – Т.2. – 618 с. (розділ «Економічне прогнозування» у співавторстві з Глівенко С.В.);
 • Сталий місцевий розвиток: Збірка ситуаційних вправ для формування у студентів вмінь щодо реалізації стратегії сталого місцевого розвитку [за заг. ред.. В.І. Середи]. – Київ : Видавництво ПРООН, 2013. – 250 с. (кейси 1.2, 4.7, 5.3, 7.2);
 • Економічний потенціал підприємства : навчальний посібник. За заг. Ред. Проф. О.Ф. Балацького, проф. О.М. Теліженка. - Суми : Університетська книга, 2014. - 724 с. (розділ "Інформаційне забезпечення оцінки і прогнозування економічного потенціалу підприємства" у співавторстві з Глівенко С.В.)
 • Management for Bachelors: textbook / edited by O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko. - Sumy: Universytetska Knyga, 2015. - 610 p. (розділ "Managerial decisions making methods approval" у співавторстві з Соколовим М.О.)
 • Адміністративний менеджмент : підручник. - Суми : Університетська книга, 2016. (розділ "Розробка та прийняття управлінських рішень" у співавторстві з Мирошниченко Ю.О.)
 • Інноваційне "зелене" навчання. Посібник з інноваційних методик викладання екологічної та енергетичної проблематики / А. Еберс, Л. Джоллер, Н. Костюченко, Д. Смоленніков. - Санкт-Галлен: Університет Санкт-Галлена, 2017. – 20 с.
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.