Швіндіна Ганна

Посада: завідувачка кафедри управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта та кваліфікація

2018 – 2019 - запрошений науковець в Університеті Пурдью за програмою Фулбрайт (Індіана, США); 

2017 – Літня школа з Економіки та Інновацій для Докторантів (Липень, 2017, Естонія);

2016 – Стажування в Університеті Монпельє, програма Post-Doc (рівень докторантури), напрямок «Business Studies and Management Sciences», спеціалізація «Стратегічний менеджмент».

2016 – Університет Монпельє, французька мова (довідка університету,  Рівень B1);

2009− Вища атестаційна комісія України, доцент (наукове звання), диплом 12ДЦ №022778 від 30.06.09 р.;

2006− Вища атестаційна комісія України, кандидат економічних наук (науковий ступінь), диплом ДК №035993 від 14.09.06 р., 08.08.01 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища;

2002 – Завершення навчання в аспірантурі, СумДУ;

1999 − Сумський державний університет, спеціаліст , спеціальність"Менеджмент організацій", диплом з відзнакою;

1999 – Сумський державний університет, референт-перекладач (English).

Попередні посади

Заступник завідувача кафедри управління, з 2009 по 2016 роки;
старший викладач кафедри управління, СумДУ, з 2006 по 2007 роки;
асистент кафедри управління, СумДУ, з 2002 по 2006 роки

Навчальні курси

 • Менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Управління підприємництвом
 • Менеджмент організацій
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління

Інші обов'язки

​Членство в редколегіях наукових журналів:

 • З 2019 р. – запрошений рецензент журналу «International Journal of the Digital Human», США (Asian Digital Library; cnpLINKer (CNPIEC); Google Scholar та інші наукометричні бази даних);
 • З 2019 р. – запрошений рецензент конференції «Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control», Німеччина (SCOPUS, Web of Science та інші наукометричні бази даних);
 • З 2018 р. – член редакційної колегії журналу «Problems and Perspectives in Management», Україна (SCOPUS та інші наукометричні бази даних);
 • З 2018 р. – співредактор американсько-української монографії «Reducing intra- and international inequalities and disproportions towards SDGS», Rivers Publishers, Нідерланди (SCOPUS, Web of Science та інші наукометричні бази даних);
 • З 2018 р. – співредактор спеціального випуску наукового журналу MDPI «Safety», Швейцарія (Web of Science та інші наукометричні бази даних);
 • З 2017 р. – член редакційної колегії журналу «Business Ethics and Leadership», Україна, (12 міжнародних наукометричних баз даних);
 • З 2016 р. - член редакційної колегії наукового журналу «Marketing of Scientific and Research Organizations», Польща (Index Copernicus та інші наукометричні бази даних);

Членство в таких організаціях:

Спільнота CENA (Коопетиція, Екосистеми, Мережі та Альянси) із 2016

Мережа Передових Досліджень (RENET) з 2016

Участь у громадських організаціях:

Виконавчий директор ГО «Центр освіти впродовж життя». Розробка освітніх курсів з питань менеджменту та підприємництва для слухачів різних вікових груп, розробка методологічних засад та практичного інструментарію освітньої політики, спрямованої на реалізацію концепції освіти впродовж всього життя, із 2018 

Керівник секції «Науково-освітні інновації в економіці та менеджменті» ГО «Рада молодих вчених». Менеджер проектів, із 2012

Наукові інтереси

 • Організаційний розвиток та організаційна еволюція
 • Стратегічний менеджмент
 • Управління змінами
 • Управління конфліктами
 • Стратегії коопетиції та кооперації
 • Організаційна поведінка
 • Управління парадоксами

Наукові дослідження

Тема докторської дсертації:
«
Методологічні засади формування коопетиційної моделі організаційного розвитку підприємств» (
автореферат)

НДР

 • «Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємства» (№ д/р 0117U003932), керівник, завершено.
 • «Теоретичні та методичні основи управління соціально-економічним потенціалом регіону» (№ д/р 0108U005962), виконавець, завершено.
 • «Теоретичні й методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем» (№ д/р 0107U009203), виконавець, завершено.
 • «Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч» (№ ДР 0119U101860), виконавець, поточний проект.
 • Міжнародного наукового грантового проекту від Швейцарського національного наукового фонду «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства» (SCOPES IZ74Z0_160564)

Завершені дослідження: 
Health Economics and Demographic Patterns in Ukraine (Project "Global Health Economics), Конфлікти в організаційних механізмах підприємств (НДР другої половини доби).

Відвідані семінари та тренінги

 • Тренінг “Вступ до освіти для дорослих” запропонований DVV International за підтримки Міністерства закордонних справ, 19-21/10/2017, Київ;
 • Тренінг “Інноваційний розвиток на місцевому рівні” запропонований DVV International за підтримки Міністерства закордонних справ,  13-15th of September, 2017, Irpin;
 • “Активні громадяни ”Проект за підтримки Британської Ради, 2016-2017, Суми та Київ;
 • Курс «Зелена Індустрія: шляхи назустріч Стійкому Індустріальному Розвитку», організований Департаментом з промислового розвитку Організації Об’єднаних Націй (Австрія) на базі Центрального Європейського Університету (Будапешт, Угорщина), CEU, 10-23 липня, 2016;
 • Програма тренінгу зі специфіки Міжнародних освітніх програм, орієнтованих на Європейські тенденції (Живець, Польща), Квітень 2015;
 • Програма академічного обміну EMINENCE в рамках програм ErasmusMundus, Університет Монпельє, Центр Розвитку Досліджень у Менеджменті, (Монпельє, Франція), UM, October2014;
 • Програма з підтримки Вищої Освіти: Регіональні Семінари з Досконалості у Викладанні, проект «Глобальна Економіка Здоров’я»., (С.-Петербург, Росія), ЕУ, 2011-2014
 • "Excellence in Writing E-mails", семінар, проведений Є. Баранченко - в минулому співробітник СумДУ, зараз є лектором в New-Castle Business School, (Суми, Україна), СумДУ, 2013
 • "Можливості системи дистанційного навчання СумДУ для експертів", (Суми, Україна), СумДУ, 2013

Методичні праці

 • Management for Bachelors. Sumy: Universytetska Knyga, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/46272/3/Management_for_Bachelors.pdf  (Chapters)
 • Адміністративний менеджмент для магістрів. Підручник. Суми: Університетська книга, 2016. – 872 с. (Окремі розділи).
 • Methodological Instructions for practical training for bachelor degree students of the speciality "Management" full-time study [Текст] / O. M. Telizhenko, O. Y. Dreval, H. O. Shvindina [et al.]. – Sumy : Sumy State University, 2016. – 30 p.
 • Methodical instructions on the implementation of the compulsory homework on the course "Management" [Текст] : for the students of the training direction 0306 "Management" (Bachelors of Science) (full-time training) / H. Shvindina, I. Tymchenko, S. Kolosok, O. Barabash. – Sumy : Sumy State University, 2016. – 28 p.

Обрані публікації

Підручники
 • Менеджмент для магістрів : підручник : у 2 т. / за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2011, 2013 – Т.1,Т.2.
 • Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2010. – Т.1
 • Адміністративний менеджмент : підручник / за заг. ред.. О.М. Теліженка та С.В. Глівенка. – Суми : Університетська книга, 2016. – 872 с.; С. 612-640.
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.