Щербак Вікторія Володимирівна

аспірант кафедри управління 

Тел.+380997332580
Vikulyashcherbak23@gmail.com

Освіта та кваліфікація

Закінчила СумДУ у 2008 році, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація - магістр з менеджменту (за заочною формою навчання)

Наукові інтереси

  • Енергозберігаючі технології
  • Енергетика

Бібліографія:

2002 р. атестат Сумської гімназії № 7, паралельно 5 років навчання у музичній школі та курси з діловодства.
З 2003 по 2006 р.р. методист кафедри управління Сумського державного університету, в тому числі 2003-2004 р.р. робота в приймальній комісії СумДУ.
З 2006 по 2009 р.р. відпустка по догляду за дитиною.
2007 р. диплом бакалавра зі спеціальності «Менеджмент організацій».
2008 р. диплом магістра зі спеціальності «Менеджмент організацій».
З 2009 р. провідний фахівець кафедри управління СумДУ, в тому числі розробка тренажерів та супроводження дисципліни «Антикризовий менеджмент» для студентів дистанційної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій».
2011-2012 р.р. курси англійської мови для викладачів СумДУ
З 2012 р. – аспірант спеціальності 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
2013/2014 н.р. практичні заняття з дисципліни «Антикризовий менеджмент» для іноземних студентів спеціальності «Менеджмент організацій» денної форми навчання
2014 р. участь у семінарі «Комп’ютерні програми для виконання перекладів»
2014 р. секретар Міжнародної науково теоретичної конференції «Екзистенційні та комунікативні питання управління»
2014 – 2019 р.р. відпустка по догляду за дитиною.
З 01.10.2019 р. поновлення на навчання в аспірантурі зі спеціальності 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Публікації

Швиндина, А.А. Адаптация организационных структур управления к требованиям рыночной экономики / А.А. Швиндина, В.В. Щербак // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 17-25 квітня 2007р. — Суми : СумДУ, 2007. — Т.3. — С. 98-99.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18496

Древаль, О.Ю. Еколого-економічні обмеження та фактори ефективного функціонування паливно-енергетичних компаній / О.Ю.  Древаль, В.В. Щербак // Вісник Сумського  державного університету. Серія Економіка. — 2013. — №4. — С. 13-18.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34983

Щербак В.В. Інтеграційні процеси в паливно енергетичному комплексі України // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.2. — С. 273-274.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31317

Щербак В.В. Особливості паливно енергетичної компанії з організаційно замкненими технологічними циклами // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.2. - С. 353.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38679

Щербак В.В. Конфлікти в управлінні паливно енергетичними компаніями // Екзистенційні та комунікативні питання управління: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 23-25 січня 2014 р. / Відп. за вип.: О.М. Теліженко, В.М. Вандишев. — Суми: СумДУ, 2014. — Ч.2. — С. 118-119.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34621

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.