Рибальченко Світлана Миколаївна

Посада: асистент кафедри управління

 

Ел. пошта: ribalchenko@ukr.net

s.rybalchenko@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-222а

Профілі: WoS, Google Scholar, ResearchGate

Освіта та кваліфікація

2013 рік – Вища Атестаційна колегія України, кандидат економічних наук

2003 рік – Сумський державний університет, спеціаліст «Менеджмент організацій»

Досвід роботи

економіст ПЕВ ВАТ «Верстатотехмаш»

Наукові інтереси

 • формування бізнес-стратегій
 • стратегічне управління розвитком
 • сталий розвиток адміністративних систем
 • управління потенціалом адміністративних та господарських систем

Навчальні курси

менеджмент

основи менеджменту

організація управління промисловими підприємствами

управління підприємництвом

стратегічний менеджмент

 

Мови викладання:

українська, російська

Наукове керівництво студентами

 1. Горяйнов, Д. Ю. Сучасні проблеми логістики в Україні [Текст] / Д. Ю. Горяйнов, С. М. Рибальченко // Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення : збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 2012. 
 2. Гриценко, Ю. О. Необхідність застосування антикризового управління на сучасних малих підприємствах [Текст] / Ю. О. Гриценко, С. М. Рибальченко // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.)
 3. Мармизов, І. В. Управління ризиками логістичної діяльності торгового підприємства [Текст] / І. В. Мармизов, С. М. Рибальченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 2011. 
 4. Мельник, А. Проблеми організації збутової діяльності малих підприємств [Текст] / А. Мельник, С. М. Рибальченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, Суми 2008. 
 5. Нагорна, А. Є. Формування стратегії розвитку логістичної системи торгового підприємства [Текст] / А. Є. Нагорна, С. М. Рибальченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) Суми 2010. 
 6. Онищенко, В. Ю. Особливості антикризового управління будівельними підприємствами [Текст] / В. Ю. Онищенко, С. М. Рибальченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 2011. 

Обрані публікації

Підручники:

 1. Розділ 5 - Операційний менеджмент-Менеджмент для бакалаврів .Суми,2009.
 2. Розділ 18 – Організація бізнесу-Менеджмент для бакалаврів Суми, 2009. 

Статті:

 1. Рибальченко, С. М. Аналіз існуючих підходів до дослідження регіональної соціо-еколого-економічної системи [Текст] / С. М. Рибальченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. 
 2. Рибальченко, С. М. Науково-методичні основи формування стратегії регіонального розвитку з урахуванням екологічних чинників [Текст] / С. М. Рибальченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010.
 3. Рибальченко, С. М. Формування системи показників стратегічного управління підприємствами в рамках стратегії соціо-еколого-економічного розвитку регіонів [Текст] / С. М. Рибальченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. 
 4. Рибальченко, С. М. Формування оптимальної моделі управління та стратегії розвитку в сучасних умовах [Текст] / С. М. Рибальченко, В. В. Харченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. 

Матеріали конференцій:

 1. Рибальченко, С. М. Оцінка діяльності підприємства як елемента соціо-еколого-економічної системи/ С. М. Рибальченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : збірник тез доповідей дев'ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції . Суми, 2009. 
 2. Рибальченко, С. М. Проблеми та напрямки забезпечення екологічно-сталого розвитку регіональних систем / С. М. Рибальченко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. 2008.
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.