Освітня програма "Публічне управління та адміністрування" (рівень вищої освіти - 1-й (бакалаврський рівень)

1-й Рік навчання

2-й Рік навчання

3-й Рік навчання

4-й Рік навчання

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.