Панченко Ольга Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тел. +380997241732
e-mail: 
o.panchenko@management.sumdu.edu.ua
Кабінет: Н-221

Освіта та кваліфікація

Диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», ДК №013383 від 25 квітня 2013 року. (автореферат)

1/09/2008 – 30/06/2009: магістр з економіки довкілля та природних ресурсів. Спеціальність: Економіка довкілля та природних ресурсів, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна. Диплом з відзнакою.

1/09/2006 – 30/06/2006: спеціаліст з енергоменеджменту. Спеціальність: Енергетичний менеджмент, інженерний факультет, Сумський державний університет, м. Суми, Україна. Диплом з відзнакою.

Біографічна довідка

07/06/2016 – по теперішній час – старший викладач кафедри управління, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

01/12/2010 – 01/04/2016: асистент кафедри управління, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

01/10/2006 – 31/10/2009: навчання в аспірантурі. Кафедра управління, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

Навчальні курси

Організація бізнесу,

Соціально-гуманітарна політика,

Теорія і практика адміністративного менеджменту.

Мови викладання: українська, англійська (сертифікат B2)

Наукові інтереси

  • збереження ресурсів
  • переробка твердих побутових відходів
  • екологічна свідомість

Державні науково-дослідні програми

Формування еколого-економічного механізму мотивації збереження ресурсів в умовах переходу України до інформаційного суспільства (державний реєстраційний номер: 0108U009079).
Фундаментальні основи забезпечення сталого розвитку при переході до інформаційного суспільства (державний реєстраційний номер: (державний реєстраційний номер: 0108U000670).
Методологія формування організаційно-економічних інструментів забезпечення сталого розвитку (державний реєстраційний номер: 0116U006274.
Макроекономічне прогнозування економічного зростання за допомогою міжгалузевих моделей (державний реєстраційний номер: 0116U006274).

Обрані публікації

Дисертація:
Спеціальність: 08.00.06 - Екологія природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
 

СТАТТІ SCOPUS ТА WoS

Panchenko, О. V., Myroshnychenko, Iu. O., Zhulavskyi A. Ju. Ecological and economic evaluation of the household solid wastes using in thermal power industry // International Journal of Ecology & Development (Indexing: WoS). – (INDIA). – 2018, Volume 33, Issue 1, pp. 41-49.

Yuri Yevdokimov, Leonid Melnyk, Oleksii Lyulyov, Olga Panchenko. Victoria Kubatko 2018 Economic freedom and democracy: determinant factors in increasing macroeconomic stability. Problems and Perspectives in Management (Indexing: SCOPUS).- (UKRAINE). - 2018 Volume 16,    Issue #2         pp. 279-290.

Kolosok, S., Dementov, V., Korol, S., and Panchenko, O. 2018. Public policy and international investment position in European integration of Ukraine. Journal of Applied Economic Sciences, (Indexing: SCOPUS).- (ROMANIA). - 2018  Volume XIII, Winter, 8(62): 2375 – 2384. Issue #2         pp. 2375-2385

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

Domashenko M.D. , Panchenko O.V., Makarenko T.YWater resources management of Ukraine//Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2017. – №4.

Колосок С.І., Панченко О.В. Публічні закупівлі, тендери та система G-cloud: досвід України//Економіка та суспільство - 2017. - № 13 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  httphttp://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-

Панченко О.В., Колосок С.І. Система оцінювання еколого-економічних ефектів використання енергоємних твердих побутових відходів у теплоенергетиці // Ефективна економіка - 2017. - № 11

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Підручник «Устойчивое развитие: теория, методология, практика : учебник / под ред. проф. Л.Г. Мельника. – Сумы : Университетская кни га, 2009. – 1216 с. ISBN 978-966-680-461-0 (Гриф предоставлен Министерством образования и науки Украины. Пись мо № 1.4/18Г1124 от 20.05.08)

 

МОНОГРАФІЇ

Панченко О.В., Колосок С.І. Напрями використання твердих побутових відходів у  вирішенні екологоекономічних проблем теплоенергетичного комплексу  України//Економічні аспекти енергозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення: кол. монографія / за заг. ред. В.Я. Чевганової. - Полтава, 2015. - С. 96-100

Колосок С.І., Панченко О.В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підриємств машинобудування в Україні // Управління інноваційною складовою економічної безпеки//у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІI . – 290 с.

 

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.