Освітня програма "Управління проектами" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр")

1-й Рік навчання

ОНП

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Основи розвитку систем

Інформаційні системи в управлінні проектами

Планування проектних дій

Соціальна та екологічна безпека проектної діяльності

Управління командою та людськими ресурсами проекту

Інноваційний менеджмент

Проектний менеджмент

Виконання проектних дій

ОПП

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Сталий розвиток

Інформаційні системи в управлінні проектами

Планування проектних дій

Управління командою та людськими ресурсами проекту

Соціальна та екологічна безпека проектної діяльності

Проектний менеджмент

Інноваційні технології управління виробничими системами

Виконання проектних дій

2-й Рік навчання

ОНП

Організація наукової діяльності

Економіко-математичні методи та засоби в управлінні проектами

Управління науковими проектами і програмами

ОПП

Економіко-математичні методи та засоби в управлінні проектами

Перелік дисциплін у алфавітному порядку

Виконання проектних дій
Економіко-математичні методи та засоби в управлінні проектами
Інноваційний менеджмент
Інноваційні технології управління виробничими системами
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інформаційні системи в управлінні проектами
Організація наукової діяльності
Основи розвитку систем
Планування проектних дій
Проектний менеджмент
Соціальна та екологічна безпека проектної діяльності
Сталий розвиток
Управління командою та людськими ресурсами проекту
Управління науковими проектами і програмами

Семестрові навчальні плани
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.