Освітня програма "Публічне управління та адміністрування" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

1-й Рік навчання

Іноземна мова

Фінанси

Менеджмент

Мікроекономіка

Статистика

Маркетинг

Економіко-математичні методи

Теорія управління і адміністрування

Основи теорії систем і системного аналізу

Теорія організацій

Макроекономіка

Українознавство зі змістовим модулем: комунікативний курс української мови

2-й Рік навчання

Адміністративно-територіальне управління

Політичні інститути та процеси

Самоменеджмент

Системи публічного управління

Організація надання публічних послуг

Управління публічними фінансами

Економічна політика та державне регулювання

Зовнішнє середовище публічного управління

Організація надання публічних послуг

Правове забезпечення публічного управління

Організація адміністративної діяльності

Основи адміністративного менеджменту

3-й Рік навчання

Філософія

Управління державними закупівлями

Управління державною власністю

Управління проектами в державному секторі

Державне регулювання економічної безпеки

Лідерство та команда в публічному управлінні

Психологія управління

Управління ризиком

Державна служба

Менеджмент громадських організацій

Операційні процеси в публічному управлінні

Сталий розвиток території

Управління комунальною власністю

Організація адміністративної діяльності

Перелік дисциплін у алфавітному порядку

Адміністративно-територіальне управління
Державна служба
Державне регулювання економічної безпеки
Економіко-математичні методи
Економічна політика та державне регулювання
Зовнішнє середовище публічного управління
Іноземна мова
Лідерство та команда в публічному управлінні
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент
Менеджмент громадських організацій
Мікроекономіка
Операційні процеси в публічному управлінні
Організація адміністративної діяльності
Організація адміністративної діяльності
Організація надання публічних послуг
Організація надання публічних послуг
Основи адміністративного менеджменту
Основи теорії систем і системного аналізу
Політичні інститути та процеси
Правове забезпечення публічного управління
Психологія управління
Самоменеджмент
Системи публічного управління
Сталий розвиток території
Статистика
Теорія організацій
Теорія управління і адміністрування
Українознавство зі змістовим модулем: комунікативний курс української мови
Управління державними закупівлями
Управління державною власністю
Управління комунальною власністю
Управління проектами в державному секторі
Управління публічними фінансами
Управління ризиком
Фінанси

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.