Освітня програма "Менеджмент" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

1-й Рік навчання

Іноземна мова

Фінанси

Менеджмент

Мікроекономіка

Статистика

Маркетинг

Економіко-математичні методи

Теорія управління і адміністрування

Основи теорії систем і системного аналізу

Теорія організацій

Макроекономіка

Українознавство зі змістовим модулем: комунікативний курс української мови

2-й Рік навчання

Менеджмент (поглиблений курс)

Організаційна поведінка

Дослідження ринку

Методи прийняття управлінських рішень

Самоменеджмент

Основи адміністративного менеджменту

Правове середовище бізнесу

Основи логістики

Управління підприємством

Основи управління проектно-орієнтованими організаціями

3-й Рік навчання

Філософія

Психологія управління

Аналіз господарської діяльності

Глобальні економічні проблеми сучасності

Організаційна поведінка

Управлінська аналітика

Офіс-менеджмент

Ризик у менеджменті

Основи логістики

Управління інвестиціями

Корпоративна соціальна відповідальність

Управління персоналом

Управління конкурентноспроможністю торгівельного підприємства

Організація управління промисловими підприємствами

Управління конфліктами та змінами в організації

4-й Рік навчання

Адміністративний менеджмент

Управління активами організації

Регіональна економіка

Менеджмент витрат

Управління персоналом

Організація бізнесу

Іноземна мова (поглиблений курс)

Планування діяльності підприємства

Основи управління проектно-орієнтованими організаціями

Перелік дисциплін у алфавітному порядку

Адміністративний менеджмент
Аналіз господарської діяльності
Глобальні економічні проблеми сучасності
Дослідження ринку
Економіко-математичні методи
Іноземна мова
Іноземна мова (поглиблений курс)
Інформаційні системи в менеджменті
Корпоративна соціальна відповідальність
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент
Менеджмент (поглиблений курс)
Менеджмент витрат
Методи прийняття управлінських рішень
Мікроекономіка
Організаційна поведінка
Організаційна поведінка
Організація бізнесу
Організація управління промисловими підприємствами
Основи адміністративного менеджменту
Основи логістики
Основи логістики
Основи теорії систем і системного аналізу
Основи управління проектно-орієнтованими організаціями
Основи управління проектно-орієнтованими організаціями
Офіс-менеджмент
Планування діяльності підприємства
Правове середовище бізнесу
Психологія управління
Регіональна економіка
Ризик у менеджменті
Самоменеджмент
Статистика
Теорія організацій
Теорія управління і адміністрування
Українознавство зі змістовим модулем: комунікативний курс української мови
Управління активами організації
Управління інвестиціями
Управління конкурентноспроможністю торгівельного підприємства
Управління конфліктами та змінами в організації
Управління персоналом
Управління персоналом
Управління підприємством
Управлінська аналітика
Філософія
Фінанси

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.