Освітня програма "Менеджмент організацій та адміністрування" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр")

1-й Рік навчання

ОНП

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Основи розвитку систем

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Оцінка активів організацій

Публічне адміністрування

Інвестиційний менеджмент

Інноваційний менеджмент

Проектний менеджмент

Менеджмент організацій

ОПП

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Сталий розвиток

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Менеджмент організацій

Оцінка активів організацій

Інноваційні технології управління виробничими системами

Проектний менеджмент

Публічне адміністрування

Інвестиційний менеджмент

2-й Рік навчання

ОНП

Організація наукової діяльності

Методологія і організація наукових досліджень

Стратегічний менеджмент

ОПП

Стратегічний менеджмент

Перелік дисциплін у алфавітному порядку

Інвестиційний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Інноваційні технології управління виробничими системами
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Менеджмент організацій
Методологія і організація наукових досліджень
Організація наукової діяльності
Основи розвитку систем
Оцінка активів організацій
Проектний менеджмент
Публічне адміністрування
Сталий розвиток
Стратегічний менеджмент

Семестрові навчальні плани

Семестровий навчальний план підготовки фахівця "Менеджмент організацій та адміністрування" (рік прийому 2018, ОНП), 1 семестр

Семестровий навчальний план підготовки фахівця "Менеджмент організацій та адміністрування" (рік прийому 2018, ОПП), 1 семестр

Семестровий навчальний план підготовки фахівця "Менеджмент організацій та адміністрування" (рік прийому 2018, ОНП), 2 семестр

Семестровий навчальний план підготовки фахівця "Менеджмент організацій та адміністрування" (рік прийому 2018, ОПП), 2 семестр

Семестровий навчальний план підготовки фахівця "Менеджмент організацій та адміністрування" (рік прийому 2017, ОНП), 3 семестр

Семестровий навчальний план підготовки фахівця "Менеджмент організацій та адміністрування" (рік прийому 2017, ОПП), 3 семестр

Семестровий навчальний план підготовки фахівця "Менеджмент організацій та адміністрування" (рік прийому 2017, ОНП), 4 семестр

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.