Мішеніна Галина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

g.mishenina@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: Scopus, WoS, Publons, Google Scholar

Освіта та кваліфікація

1/09/1999 – 30/06/2003: бакалавр з економіки підприємства. Спеціальність: «Економіка підприємства». Сумський державний університет.

1/09/2003 – 30/06/2004: магістр з економіки підприємства. Спеціальність: «Економіка підприємства». Сумський державний університет.

02/12/2004 – 31/10/2009: навчання в аспірантурі. Сумський державний університет.

28/05/2010 – диплом кандидата економічних наук (ДК № 063809) за спеціальністю 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища". Тема дисертаційної роботи: «Еколого-економічні засади розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері».

12/12/2017 – атестат доцента (АД № 000459)

Підвищення кваліфікації:

Пройшла Освітній он-лайн-проєкт для викладачів “Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання” (обсяг - 14 академічних годин). Участь засвідчено відповідним сертифікатом від UGEN та JTI (3-7 серпня 2020 р.) 

Взяла участь у конференції зі співпраці бізнесу та університетів “Uni-biz bridge - 5”, присвяченій питанням адаптації навчального процесу та дуальної освіти до онлайн режиму (обсяг - 16 академічних годин). Участь засвідчено відповідним сертифікатом від UGEN (26-29 серпня 2020 р.) 

Пройшла навчання за освітньою он-лайн програмою #She's Next для українських жінок-підприємниць та власниць малого бізнесу, яка реалізується компанією Visa у рамках глобальної компанії She's Next Empovered by Visa. Участь засвідчено відповідним сертифікатом від 20 серпня 2020р.

Попередні посади

2004 – 2009 : навчання в аспірантурі.

2010 - 2011 : асистент кафедри управління;

2011-2015: старший викладач кафедри управління;

З 2015 : доцент кафедри управління

Наукові інтереси

 • екологогічне підприємництво
 • сталий розвиток лісогосподарювання
 • державно-приватне партнерство
 • публічне адміністрування, адміністративний менеджмент

Навчальні курси

Державно-приватне партнерство

Соціальне підприємництво

Соціальна відповідальність бізнесу

Політичні інститути та процеси,

Моніторинг та оцінювання управлінської діяльності,

Управління організаційним розвитком,

Стратегічний менеджмент в проектах, програмах та портфелях.

НДР

«Формування принципів, методів та механізму раціонального перерозподілу природно-ресурсної ренти в системі держави-регіону-субєкт господарювання» (№ д / р 0115U000676),
«Рента природних ресурсів при формуванні ланцюгів вартості» (№ д / р 0115U000845),
«Макроекономічне прогнозування економічного зростання за допомогою міжгалузевих моделей» (№ д / р 0115U000846)

Міжнародна активність

Стажування в Академічній спілці ім. Міхала Балудянського (м. Братислава, Словаччина). (18.11.15 р. - 24.11.15 р.) Тема «Можливості та перспективи розвитку українського бізнесу на європейському ринку». Certificate № 92-11/2015 (54 hours: 26 contact hours, 28 individual work hours).

МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Економічний аналіз: навч. посіб. / Н.В. Мішеніна, Г.А. Мішеніна, І.Є. Ярова. - Суми: СумДУ, 2014. - 306 с.
Дослідження ринку: конспект лекцій / укладачі : Г. А. Мішеніна, Ю. Т. Матвєєва. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 186 с.
Адміністративний менеджмент для магістрів: підручник / під редакцією О.Теліженко та С.Глієвенко - Symy: Університетська книга, 2016 р. – 872 с.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Дослідження ринку»: для студ. спец. «Менеджмент організацій» усіх форм навчання. Суми: Сумський державний університет, 2017 – 127 с.
Корпоративне управління : конспект лекцій / укладачі: Г. А. Мішеніна, Ю. Т. Матвєєва - Суми : Сумський державний університет, 2018. – 212 с.

Інші активності

 

Участь у семінарі «Реформа з децентралізації влади в Україні. Можливості та виклики для для територіальних громад» (Сумська обласна рада, за участі представників Фонду ім. Фрідріха Еберта), 2016 р.

Участь у дводенному форумі із побудови власного бізнесу «Build Own Business Forum», 2019 р., м. Київ

Участь у конференції для викладачів щодо вдосконалення взаємодії університетів та бізнесу (роботодавців) «Uni-Biz Bridge 2», 2019 р., м. Київ.

Участь у тренінгу для викладачів від компанії JTI «Як допомогти студенту зорієнтуватися в сучасному бізнес-світі?», 2019 р., м. Київ.

Участь у конференції наукової молоді, організованій Українською асоціацією Римського клубу та Київським міжнародним економічним форумом «Економічне майбутнє України» YSC 2.0, 2019 р., м. Київ.

Лауреат І ступеня за результатами конкурсу кейсів в галузі економіки, підприємництва, ресурсозбереження та сталого розвитку. Конкурсна робота на тему: «Особливості використання механізмів державно-приватного партнерства» (Наказ № 0681 – IV від 11.07.2017)

Робота на посаді Голови ОСББ «Герасима Кондратьєва 127/2» , 2018-19 р.

Участь у Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), 2019 р.

Переможець Чеміонату кейсів об’єднаних територіальних громад Школи місцевого самоврядування DESPRO, за підтримки Всеукраїнської платформи кейсів CASERS, 2019 р.

Підвищення кваліфікації в сфері проектного підходу та організації міжсекторної/міжнародної співпраці - «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР». Програма розроблена у співпраці Фундації Central European Academy Studies (CEASC), ГО «Асоціація проектних менеджерів України»під патронатом Університету Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь, Польща. В період з 04 по 25 лютого 2020р., сертифікат № 0437.20.

Статті
 1. Telizhenko O. Shevchenko T. Mishenina G. Sustainable management of the municipal solid waste resource potential in the context of product lifecycle continuity // Journal of Environmental Management and Tourism Volume VII, Issue 4(16), Winter 2016. – P. 664-671. (БД Scopus)
 2. Мішеніна Г.А. Розвиток механізмів державно приватного партнерства у сфері природогосподарювання в умовах децентралізації / Ярова І. Є., Мішеніна Н. В. // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №1. – С. 319-330. (фахове видання, Web of Science) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65277
 3. Мішеніна Г.А. Еволюція удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / Г.А.Мішеніна, О.М.Ковальова, І.Є.Ярова, О.М. Дутченко //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. (Web of Science)(у друці).
 4. Mishenina H.A. Mechanism of the environmental management implementation on the forestry enterprises / Ye.V. Mishenin, I.Ye. Yarova, H.A. Mishenina // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014 .- № 2.- С. 259 - 270.) (11 стор., вл. 3 ) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36008
 5. Мішеніна Г.А. Стратегічні орієнтири розвитку офшорних зон: національні та світові фінансово-економічні інтереси / Н. В. Мішеніна , Г. А. Мішеніна, Ю.О. Туренко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2014. - № 8 (61). – С. 121 129. (8 стор., вл. - 3) dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13629
 6. Мішеніна Г.А. Концептуальні принципи та механізми організаційно-інноваційного розвитку кластерних структур у сфері поводження з відходами / Є.В. Мішенін, І.Є. Ярова, Н.В. Мішеніна, Г.А. Мішеніна // Стале прирородокористування. - 2014.- № 4.- С. 28-37. (10 стор., вл – 2,5)
 7. Мишенина Г.А. Рента как составляющая стратегического развития Украины (Rent as a component of strategic development of Ukraine) / Г.А. Мишенина, Ю.В. Галинская // Международный журнал «Устойчивое развитие» ( Болгария) - 2014. - № 19.- С. 37 – 42. http://www.sd-journal.org/bg/content/renta-kak-sostavlyayushchaya-strategicheskogo-razvitiya-ukrainy
 8. Мішеніна Г.А. Еколого-економічна оцінка інноваційно орієнтованого виробництва в системі формування конкурентних переваг підприємств-природокористувачів / Н.В.Мішеніна, О.М. Дутченко, Г.А. Мішеніна // Збалансоване прирородо користування. - 2015. - №3. – С. 56-61. (7 стор., вл - 2) http://natureus.org.ua/index.php/ua/
 9. Mishenina G. Economic essence and perspective directions of public-private partnership institutionalization in Ukraine / Y. Mashyna, V. Samodai // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky/ - 2016. – volume 4. - № 1. - Р. 108 – 111.
 10. Мішеніна Г.А. Інституціональні та еколого-економічні засади розвитку природогосподарського підприємництва / І. Є. Ярова, Н. В. Мішеніна, О. М. Дутченко, Г. А. Мішеніна // Збалансоване природокористування. - 2016. - № 1. - С. 21-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_1_6
 11. Mishenin, Y., Yarova, I. & Mishenina, H. (2019). Features of Foresight Methodology Application in the Forestry Complex of Ukraine: Sectoral and Spatial Aspect. Marketing and Management of Innovations, 4, 229-240. (фахове видання, Web of Science)
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.