Освітня програма "Менеджмент організацій та адміністрування" (рівень вищої освіти - 2-й (магістерський рівень)

1-й Рік навчання

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.