Мельник Ольга Володимирівна

аспірант кафедри управління 

Ел. пошта: o.melnik@management.sumdu.edu.ua

Телефон (робочий): +380542687878

Освіта та кваліфікація

Сумський державний університет, спеціальність «Переклад», магістр з перекладу, перекладач, викладач англійської та німецької мови, 2010 р.

Сумський державний університет, спеціальність  «Адміністративний менеджмент», магістр з адміністративного менеджменту , 2013 р.

Наукові інтереси

  • Державне управління
  • Державне регулювання взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг
  • Структурні  зрушення в економіці та зайнятості населення
  • Публічне управління

Наукові дослідження

Державне регулювання професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів з урахуванням структурних змін в економіці

Обрані публікації

Статті:

Теліженко О.М. Світовий досвід прогнозування потреби національної економіки у кваліфікованих кадрах / О.М. Теліженко, О.В. Мельник / Наукові праці: науково-методичний журнал.- Вип. 269. Т. 281. серія: Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016, С. 103-111.

Матеріали конференцій:

Теліженко О.М. Прогнозування потреби економіки держави у кваліфікованих фахівцях: світовий досвід / О.М. Теліженко, О.В. Мельник / Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика.  – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 218-222.

Мельник О.В. Аналіз методів прогнозування структурних змін в економіці та зайнятості / Мельник О.В./ Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції. – У 2х частинах. – Херсон/ Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2 – с. 23-29.

Методичні вказівки:

Methodological Instructions for Practical Training for Bachelor Degree  Students of the Speciality “Management”, full-time study/Authors: O.M. Telizhenko, H.O. Shvindina, O.V. Melnyk, O.Y. Barabash. – Sumy: Sumy State University, 2016. - 30 p.

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.