Майборода Тетяна Миколаївна

Посада: асистент кафедри управління
Заступник директора ННІ ФЕМ з координації співпраці з закордонними інституціями та по роботі з іноземними студентами

 

e-mail: t.mayboroda@management.sumdu.edu.ua, tetyana_mayboroda@yahoo.com

Профілі: Scopus, ORCID, ResearchGate, Google Scholar, Linkedin

Освіта та кваліфікація

2003 р. закінчила Сумський державний університет та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Переклад»

2006 р. Отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Менеджмент організацій”

2003 – 2006 аспірантура Сумського державного університету спеціальність “Економіка природокуристування та природних ресурсів”

2019 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством, тема дисертації “Державне регулювання освіти в контексті розвитку національної економіки”

Попередні посади

З 2006 р. по 2011 р. – заступник директора Департаменту міжнародної освіти СумДУ

З 2006 року по теперішній час - асистент кафедри управління Сумського державного університету.

З вересня 2019 р. по теперішній час - Заступник директора Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені О.Балацького з координації співпраці з закордонними інституціями та по роботі з іноземними студентами 

Лютий 2020 року – присвоєння ступіню кандидата економічних наук, наказ МОНУ № 289 від 26.02.2020, спеціальність 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”

Навчальні курси

“Вступ до фаху” / “Теорія управління та адміністрування”

“Основи підприємництва”

“Конфліктологія”

“Управління конфліктами та змінами в організації”

Мова викладання:

українська, англійська

Наукові інтереси

Освіта у національній економіці

Освіта для сталого розвитку

Міжкультурні комунікації

Медіація як спосіб вирішення конфліктів у колективі та організації

Методичні праці

1. Management for Bachelors: Еextbook / Edit.: O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko. (Chapter 25 Basics of entrepreneurship) - Sumy: Universytetska Knyga, 2016. - 610 p.
2. Менеджмент для магістрів (розділ «Конфліктологія»). Підручник з грифом МОН у 2-х т. За заг.ред. О.Ф.Балацького, О.М.Теліженко. – Суми: “Університетська книга”, 2013 – 618 с.

Науково-дослідні роботи

«Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємства» (номер державної реєстрації 0110U008152, термін виконання – 2014 – 2015 роки)

«Сучасні інформаційні технології в соціально-економічних системах» (номер державної реєстрації 0116U000930, термін виконання – 2016 – 2019 роки)

«Моделювання сталого розвитку складних соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0116U000929, термін виконання – 2016 – 2019 роки)

«Моделювання та прогнозування соціо-економіко-політичної дорожньої карти реформ в Україні для переходу на модель стійкого зростання» (номер державної реєстрації 0118U003569, термін виконання – 2018 – 2020 роки)

Інші активності

Координатор проєкту співпраці СумДУ з Міжнарожним інститутом буддістських вчень Нагананда (Шрі Ланка)

Координатор проєкту співпраці СумДУ з Університетом Бінгам  (Нігерія)

Координатор проєкту співпраці СумДУ з Ганійським баптистським універитетським коледжом (Гана)

Контрібьютор у проєкт  Глобальний віртуальний клас “Стратегічний менеджмент та лідерство” на 2020-й рік – координація роботи з Бізнес школою Вайтфілд, Маврикій

Нагороди та подяки

Подяка “За розвиток та підтримку сталих міжнародних партнерств університету”, СумДУ, СумДУ, 2019

Відзнаки від Асоціацій студентів з Танзанії, Гани та Нігерії за активну участь у підтримці іноземних студентів, Суми, 2015, 2017, 2019

Подяка “За мобільність, професіоналізм та активну позицію, а також за створення позитивного іміджу університету серед міжнародних студентів”, СумДУ, 2007

Конференції та тренінги

 • Курс “Ораторське мистецтво”, листопад 2019
 • 2014 – 2019 – щорічна участь у форумах міжнародної освіти Українського державного центру міжнародної освіти Міністерства освіти та науки України
 • 2016 – курси підвищення кваліфікації “Інноваційна педагогічна діяльність”
 • квітень 2017 – І Міжнародний молодіжний форум “Культура та традиції у сучасному світі”, Суми
 • листопад 2019  - “Африканський самміт вищої освіти”, Кейптаун, Південна Африка;
 • червень 2019 – Україно-Ізраїльський форум “Collaboration inspires Innovations”. Ізраїль

Успішно завершені онлайн-курси

“Міжкультурні комунікації та управління конфліктами” (Coursera, University of California, Irvine, лютий 2020)

“Діалог та медіація: Шлях до порозуміння” (Prometheus, кількість годин - 30/1 кредит ECTS, сертифікат від 08.04.2020 р.)

"Міжкультурний менеджмент" (Coursera, ESCP Europe Business School, July 2020)

Обрані публікації

Наукові статті
2020
 1. Petrushenko Yu.M., Mayboroda T., Onopriyenko K., Assessment of demand for public goods in the non-market services sector // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2020. №1. С. 124-131.
 2. Vasylieva T.A., Vorontsova A., Bilan Y., Mayboroda T.M., Ostasz G The influence of state regulation of education for achieving the sustainable development goals: case study of Central and Eastern European countries // 2020, Administratie si Management Public, 34, 6-26, DOI:10.24818/amp/2020.34-01
2019
 1. Майборода Т.М. Аналіз освітніх диспропорцій в системі національного господарства України // Галицький економічний вісник. - 2019. - №2/2019. С. 27-38.
 2. Майборода Т.М. Аналіз сучасного стану державного регулювання галузі освіти в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2019. №1 (45) 2019. С.16-22 DOI : 10.33783/1977-4167-2019-45-1-16-22 
 3. Майборода Т.М. Особливості регулювання освітньої сфери в системі національного господарства // Вісник КНУТД. Серія «Економічні науки». 2019. №2(133)2019. С.35-48.
 4. Vasylyeva T.A., Petrushenko Yu.M., Mayboroda T.M., Dmytrenko I.M. Intercultural education policy for youth: European principles of implementation and opportunities for financing in Ukraine // Фінансові дослідження. – 2019. - №1(6)2019.
 5. Vasylyeva T.A., Petrushenko Yu.M., Mayboroda T.M., Ponomarenko O.S. Intercultural development of European cities: educational and financial and economic challenges // Фінансові дослідження. - 2019. - №2(7)2019.
 6. Vasylyeva T.A., Petrushenko Yu.M., Shvindina H.O., Mayboroda T.M., Zaychyk K.O. The European union experience regarding the education policy for intercultural city development // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». - 2019. - №1. - С. 149-153.

2018

 1. Майборода Т.М. Зв’язок державного регулювання освіти та структури національної економіки в контексті становлення постіндустріального суспільного укладу // Збірник наукових праць «Вчені записки». КНЕУ. 2018. №19. С. 186-195.
 2. Майборода Т.М. Аналіз державного регулювання професійної (професійно-технічної) освіти в напрямку її оптимізації // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. ХНТУ, Херсон. 2018. №29(18). Том 2. С.32-38.
 1. Vasylyeva T. A., Vorontsova A. S., Mayboroda T. Theoretical Approaches to Comprehension of State Regulation Essence of Education Sector // Механізм регулювання економіки. 2018. №4. С. 102-109
 2. Васильєва Т. А., Воронцова А. С. Майборода Т.М. Особливості державного регулювання галузі освіти в контексті формування соціальної держави // Економічний аналіз. 2018. Том 28. №4. С. 9-16.
 3. Майборода Т.М. Історичний аналіз становлення державного регулювання освіти // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2018. №2. С. 107-113.
 1. Майборода Т.М. Теоретичні підходи до аналізу основних інструментів державного регулювання освіти // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018. № 4. С. 368-38
 1. Vasylyeva T.A., Petrushenko Yu.M., Zamora O.M., Mayboroda T.M. The issues of the city development strategy design basing on the European intercultural educational policy // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». - № 3’ 2018. - С. 38-43
 2. Vasylyeva T.A., Petrushenko Yu.M., Mayboroda T.M, Kotenko S.I. European trends of the intercultural education policy // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». - № 4’ 2018, С. 25-30

2017

 1. Васильєва Т.А. Воронцова А.С. Майборода Т.М. Формування держаної стратегії інвестиційного забезпечення розвитку системи освіти впродовж усього життя для регіонів України // Моделювання регіональної економіки. 2017. № 2(30). С. 433-446.
 2. Васильєва Т.А. Воронцова А.С. Майборода Т.М. Основні тенденції в державному регулюванні інвестиційного забезпечення системи освіти в Україні // Ефективна економіка. 2017. №8.
 3. Васильєва Т.А. Воронцова А.С. Майборода Т.М. Теоретичні основи фінансової політики держави в галузі освіти та її складових // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». - 2017. - №4. - С. 181-191 
 1. Mayboroda T. European experience of the peculiarities of state regulation of education: case-study of Poland, Slovenia, Czech Republic // Механізм регулювання економіки. - 2019. - №2 (84). - C. 67–77
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.