Матвєєва Юлія Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

y.matvieieva@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: Scopus, ORCID, Publons, Google Scolar

Освіта та кваліфікація

01.09.2005 – 30.06.2009 – Диплом бакалавра за напрямом підготовки «Менеджмент», за фахом спрямування «менеджмент організацій», факультет економіки та менеджменту. СМ № 36624146

01.09.2009 – 30.06.2010 – Диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент організацій», факультет економіки та менеджменту. СМ № 39121203;

1.09.2012 р. – аспірантка кафедри управління, сумісник на посаді асистента кафедри управління;

23.09.2014 р. – кандидат економічних наук (еквівалент PHD, серія ДК № 024192), спеціальність 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).

26.04.17. – Короткострокове стажування на ДП «Антонов» за тематикою «Особливості управління державними підприємствами»;

28.08.17 – 08.09.17 – Підвищення кваліфікації (Посвідчення №2786);

17.09.19 – Участь у тренінгу «Тайм-менеджмент: особиста і командна робота»

Біографічна довідка

1.09.2010 р. – 31.10.2010 р. - старший менеджер у приватно-виробничому комерційному підприємстві «СТС»;

01.11. 2010 р. – 01.11 2013 р. – аспірантка кафедри управління, факультету економіки та менеджменту;

1.09.2012 р. – аспірантка кафедри управління, сумісник на посаді асистента кафедри управління;

23.09.2014 р. – кандидат економічних наук (еквівалент PHD, серія ДК № 024192), спеціальність 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища). Тема дисертації – «Еколого-орієнтоване управління соціо-економічним розвитком адміністративно-територіальних одиниць», науковий керівник Павленко О.О.;

01.02.2014 р. - 03.06.15 асистента кафедри управління на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років Мішеніної Г. А.;

03.06.15 р. – 25.03.16 асистента кафедри управління;

15.04.16 р. - заступник декана з профорієнтаційної та рекламно-інформаційної діяльності;

15.04.16 – сьогодення старший викладач кафедри управління;

27.05.16 – 11.11.17 - заступник директора ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького з бренд-менеджменту;

Наукові інтереси

Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища
Екологізація управління
Регіональне управління
Метрологія соціо-еколого-економічних систем
Корпоративне управління
Операційний менеджмент
Управління персоналом
Методологія наукових досліджень

Навчальні курси

Науково-дослідна дільність

НДР:
  1. «Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем» (№ держ. реєстр. 0107U009207);
  2. «Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу» (№ держ. реєстр. 0111U002150);
  3. «Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря» (№ держ. реєстр. 0108U000671);
  4. «Екологічно-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території» (№ держ. реєстр. № 0112U001300),
  5. «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємства (№ держ. реєстр. № 0114U006191, строк виконання 2014-2019) наукового журналу «Економіка і фінанси» м. Дніпропетровськ.
  6. «Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств та регіонів» № 0119U100766 (2019 – 2021 р.)
Авторські свідоцтва:
  1. «Класифікація «розумних» рішень в енергетиці залежно від стану використання», свідоцтво на науковий твір №92678, 08.10.2019 (автори: Колосок С.І., Матвєєва Ю.Т., Вакуленко І.А.).

Методичні праці

Matvieieva, Yu.T. Office management: lectures on Office management [Текст] : for students of the speciality "Management of organizations and administration" of all courses of studies / Yu.T. Matvieieva, Iu.O. Myroshnychenko. – Sumy : Sumy State University, 2015. – 141 p. – 26-45. – in English

Matvieieva, Yu.T. 3877 Methodological instructions for obligatory homework fulfilment on the subject "Office management" [Текст] : for students of the speciality "Management of organizations and administration" of all courses of studies / Yu.T. Matvieieva, Yu.O. Myroshnychenko. – Sumy : Sumy State University, 2015. – 27 p. – 10-25. in English

Мішеніна, Г. А. Дослідження ринку [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. "Менеджмент організацій і адміністрування" усіх форм навчання / Г. А. Мішеніна, Ю. Т. Матвєєва. – Суми : СумДУ, 2015. – 185 с. – 56-11.

Мішеніна, Г. А. 4210 Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Дослідження ринку" [Текст] : для студ. спец. "Менеджмент організацій" усіх форм навчання / Г. А. Мішеніна, Ю. Т. Матвєєва, Т. В. Бондар. – Суми : СумДУ, 2017. – 127 с. – 39-92.

Офіс-менеджмент: конспект лекцій для студ. спец.: 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / Ю. Т. Матвєєва, Ю. О. Мирошниченко. – Суми : СумДУ, 2017. – 206 с. Кількість примірників -  28

Корпоративне управління [Текст]: конспект лекцій для студ. 073 "Менеджмент" (освітня програма "Менеджмент організацій і адміністрування"), 281 "Публічне управління і адміністрування» (освітні програми «Адміністративний менеджмент", "Державна служба") усіх форм навчання / Г.А. Мішеніна, Ю.Т. Матвєєва. - Суми: СумДУ, 2018. - 212 с. Кількість примірників   - 28.

Матвєєва, Ю. Т. 4618 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Офіс-менеджмент" [Текст] : для студ. спец. 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / Ю. Т. Матвєєва, Ю. О. Мирошниченко. – Суми : СумДУ, 2019. – 33 с.

Матвєєва, Ю. Т. 4619 Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Офіс-менеджмент" [Текст] : для студ. спец. 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / Ю. Т. Матвєєва, Ю. О. Мирошниченко. – Суми : СумДУ, 2019. – 61 с.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.