Кислий Володимир Миколайович

Посада: професор кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

v.kisliy@management.sumdu.edu.ua

kyslyi_vn@ukr.net

Телефон: (0542) 33-01-72

Кабінет: М-402

Профілі: Scopus, WoS, ResearchGate, Google Scholar

Освіта та кваліфікація

В 1976 році закінчив Сумський філіал Харківського ордена Леніна політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», та здобув кваліфікацію інженера-механіка, диплом Б-І № 691580 від 1 липня 1976 р.

В 1983 році закінчив Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних робітників та фахівців народного господарства в галузі патентної роботи за спеціальністю «Патентознавство», та здобув кваліфікацію патентознавця, диплом № 24598 від 9 липня 1983р.

Кандидат економічних наук з 1990 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Одеського відділу інституту економіки АН УРСР, диплом КД № 023950 від 24 жовтня 1990 р.

Вчене звання доцента кафедри управління отримав у 1998 році, атестат ДЦ АЕ № 000371 від 23 квітня 1998 р.

Вчене звання професора кафедри управління отримав у 2014 році, атестат 12ПР № 009858 від 23 вересня 2014 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації складає 25 років, в т.ч. у СумДУ – 25 років.

Стаж науково-педагогічної роботи складає 37 років. Загальний стаж роботи – 51 рік.

Попередні посади

 • з 15.06. 1992 р. по 30.06. 1993 р. - асистент кафедри економіки Сумського фізико-технологічного інституту;
 • з 01.07. 1993 р. по 31.08.1993 р. - асистент кафедри управління Сумського фізико-технологічного інституту;
 • з 01.09. 1993 р. по 31.12.1993 р. - асистент кафедри управління Сумського державного університету;
 • з 01.01.1994 р. по 31.01.1995 р. - старший викладач кафедри управління Сумського державного університету;
 • з 01.02.1995 р. по 11.03.2009 р. - доцент кафедри управління Сумського державного університету;
 • з 12.03.2009 р. по теперішній час - професор кафедри управління Сумського державного університету.

Навчальні курси

 • «Організація промислового виробництва» (для студентів денної та дистанційної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»);
 • «Організація виробництва» (для слухачів центру післядипломної освіти спеціальності 073 «Менеджмент»)
 • «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»);
 •  «Методологія системного підходу та наукових досліджень» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Державна служба»);
 • «Організація виробництва» (для студентів заочної та дистанційної форм навчання спеціальності «Економіка підприємства»);
 • «Основи логістики» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»);
 • «Методологія і методи наукових досліджень» (для аспірантів денної, вечірньої та заочної форм навчання всіх спеціальностей);
 • «Організація управління промисловими підприємствами» (для студентів заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»).

Мови викладання: українська, російська

Наукові інтереси

методологія та методи наукових досліджень

економічні проблеми природокористування

ціноутворення з урахуванням екологічного фактору

екологічний менеджмент

економічні проблеми теплоенергетики

енергетичний підхід в економіці

логістичний менеджмент

Поточні наукові дослідження

«Програмно-цільове управління еколого - орієнтованим розвитком об’єктів малої гідроенергетики на регіональному рівні»

Попередні наукові дослідження

 • «Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0107U009203);
 • «Еколого - збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0107U009204);
 • «Організаційно-економічний механізм управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні» (номер державної реєстрації 0107U009208);
 • «Теоретичні та методичні основи управління соціально-економічним потенціалом регіону» (номер державної реєстрації 0108U005962);
 • «Екологічно збалансований розвиток інвестиційного потенціалу території» (номер державної реєстрації 0112U001299);
 • «Розробка концепції формування логістичної мережі для умов Спілки споживчих товариств Сумської області» (договір № 53.15-01.14.СП).

Керівництво аспірантами та здобувачами

Під керівництвом Кислого В.М. було захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

 • Новосад Валентина Олексіївна, спеціальність 08.08.01 – «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», тема дисертаційної роботи «Екологічна складова в ціноутворенні на підприємствах теплоенергетичної галузі України» – 09.02.2001 р.;
 • Трофименко Микола Олексійович, спеціальність 08.08.01 – «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», тема дисертаційної роботи «Забезпечення екологічного маркетингу на промисловому підприємстві» – 29.05.2001 р.;
 • Соляник Оксана Миколаївна, спеціальність 08.08.01 – «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», тема дисертаційної роботи «Енергетичний підхід у загальній системі еколого-економічних відносин» – 05.11.2004 р.;
 • Лебідь Вадим Миколайович, спеціальність 08.08.01 – «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», тема дисертаційної роботи «Організаційно-економічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення екологічно сталого розвитку» – 10.04.2006 р.;
 • Шевченко Ганна Миколаївна, спеціальність 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», тема дисертаційної роботи «Організаційно-економічний механізм формування та використання природно-рекреаційного потенціалу території» – 05.12.2008 р.;
 • Рибальченко Світлана Миколаївна, спеціальність 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», тема дисертаційної роботи «Механізм взаємодії адміністративних та господарських систем при формуванні стратегії екологоорієнтованого розвитку регіону» – 02.11.2012 р.;
 • Бондар Тетяна Вікторівна, спеціальність 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», тема дисертаційної роботи «Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням екологічного фактора» – 24.06.2014 р.

На даний час Кислий В.М. є науковим керівником дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кубатко Вікторії Василівни, спеціальність 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», тема дисертаційної роботи «Формування державної політики щодо тіньового та неформального секторів економіки з урахуванням соціальних та екологічних факторів».

Наукове керівництво студентами

Щорічно Кислий В.М. керує науковою роботою 3 студентів. Під керівництвом Кислого В.М. підготовлено та опубліковано 1 стаття та 15 тез доповідей за участі студентів денної та заочної форм навчання ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького у матеріалах всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій (2003 – 2018 рр.). Кислий В.М. керує підготовкою студентів до участі у конкурсах студентських наукових робіт.

Відзнаки

У 2010 р. нагороджений Почесною відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня. У 1987 р. нагороджений Дипломом ВДНГ СРСР.

Обрані публікації

Підручники та посібники

Для методичного забезпечення викладання навчальних курсів розроблені конспекти лекцій та опубліковано (у співавторстві та особисто) ряд навчально-методичних робіт, зокрема такі: підручник «Менеджмент для бакалаврів» (Гриф «рекомендовано Міністерством освіти та науки України», лист 14.4/18-Г-2035 від 22.11.2007 р.); підручник «Менеджмент для магістрів» (Гриф «рекомендовано Міністерством освіти та науки України», лист 1.4/18-Г-2924 від 30.12.2008 р.); підручник «Економіка підприємства» (Гриф «рекомендовано Міністерством освіти та науки України», лист 1.4/18-Г-87.1 від 09.01.2009 р.); навчальний посібник «Організація промислового виробництва (Гриф «рекомендовано Міністерством освіти та науки України», лист 1.4/18-Г-2153 від 22.10.2008 р.); навчальний посібник «Організація наукових досліджень» (Гриф «рекомендовано Міністерством освіти та науки України», лист 1.4/18-Г-32.1 від 09.01.2009 р.); навчальний посібник «Логістика: Теорія та практика» (Гриф «рекомендовано Міністерством освіти та науки України», лист 1/11-6-281 від 29.07.2009 р.); навчальний посібник «Маркетинг у прикладах і завданнях» (Гриф «рекомендовано Міністерством освіти та науки України», лист 14/18.2-1923 від 12.08.2005 р.); навчальний посібник «Економічний потенціал підприємства» (Гриф «рекомендовано Міністерством освіти та науки України», лист 1/11 - 4238 від 26.03.2014 р.), а також 8 методичних вказівок з державної атестації студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Адміністративний менеджмент», «Державна служба», 20 методичних вказівок до виконання практичних, курсових робіт, обов’язкового домашнього завдання та підготовки до семінарських занять і самостійної роботи студентів, проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування». Кислий В.М. є одним з авторів Типової програми кандидатського іспиту із спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.