Кириченко Костянтин Іванович

Посада: асистент кафедри управління

Заступник проректора з міжнародної діяльності

Тел.: +38-0542-331081

E-mail: irdepartment@ukr.net, info@dir.sumdu.edu.ua
Профілі в: Scopus

Освіта та кваліфікація

2019    Ступінь кандидата економічних наук. Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. (автореферат дисертації)

2015-2019      Підвищення кваліфікації на базі провідних університетів та національних агенств країн ЄС – Bath Spa University, QAA (Великобританія), Institute of Arts, Design and Technology (Ірландія), University of Koblenz-Landau, Quality Assurance and Accreditation Agencies ASIIN, CEENQA (Німеччина), A.Mickiewich University and Wroclaw Technological University (Польща). 

2015    Інтенсивний тренінг з професійного розвитку за напрямом управління інтернаціоналізацією закладу вищої освіти на базі Університету Іллінойсу (США) за підтримки державного департаменту США.

2014-2015      Ступінь магістра державного управління (диплом з відзнакою)

Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2014    Підвищення кваліфікації за напрямом «Лідерство та управління командою» на базі Королівського Інституту Технологій, м. Стокгольм, Швеція

2011    Підвищення кваліфікації з напрямку «Побудова та управління базами даних» на базі факультету підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій Сумського державного університету.

2010    Підвищення  кваліфікації з напрямку «Інформаційні системи, технології та проекти електронного урядування» на базі Технічного Університету м. Кошице, Словаччина.

2010    Підвищення  кваліфікації з напрямку «Проектний менеджмент, моделювання соціально-економічних систем» на базі Університету м. Вальядолід, Іспанія.

2009    Підвищення  кваліфікації з напрямку «Методологія використання електронних засобів навчання» на базі Університету Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін, Польща.

2009    Підвищення  кваліфікації з напрямку «Електронне урядування» на базі Університету Кобленц-Ландау, Німеччина.

2005    Друга вища освіта за спеціальністю «Менеджмент організацій» у Сумському державному університеті, м. Суми. Диплом магістра з відзнакою.

2003    Вища освіта за спеціальністю «Іноземні мови: англійська та німецька» у Сумському державному педагогічному університеті, м. Суми. Диплом з відзнакою.

2002-2003      Навчання протягом двох семестрів у Технічному Університеті    м. Дрезден, Німеччина за напрямком «Германістика».

2002    Навчання в Професійній школі м. Дрезден за освітнім курсом «Німецька мова. Поглиблений рівень».

1995-1999      Повна загальна середня освіта у військово-юридичному ліцеї №1 м. Суми. Напрямок навчання – право, поглиблене вивчення іноземних мов та математики. Срібна медаль.

1996-1998      Спеціалізована економічна школа м. Суми. Напрямок навчання – економіка, інформатика.

Знання мов    Англійська, німецька – вільно; українська, російська – рідні.

Адміністративна посада

Начальник відділу міжнародних зв’язків Сумського державного університету

Основні напрями діяльності за адміністративною посадою:

 • Створення та реалізація стратегії інтернаціоналізації університету;
 • Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості в контексті кращих європейських практик, впровадження інструментів Болонського процесу;
 • Координація міжнародних партнерств університету;
 • Координація міжнародної грантової діяльності та фандрайзингу;
 • Організація академічної мобільності студентів, викладачів та науковців;
 • Супровід іншомовних веб-представництв університету;
 • Керівництво роботи Центру співробітництва з програмами ЄС;
 • Керівництво роботи Центру підготовки грантових заявок (грантрайтингу);
 • Функції контактної особи та офіційного представника університету в основних програмах ЄС – Горизонт 2020, Еразмус+.

 

Досвід роботи

2005 -  Начальник відділу міжнародних зв’язків Сумського державного університету

2008 -  Член ректорату, Вченої ради та наукової ради Сумського державного університету

2012 - Заступник проректора з міжнародної діяльності

2014 -  Асистент кафедри управління у Сумському державному університеті

2015-   Член Ради з якості вищої освіти Сумського державного університету

Наукові інтереси

 • економіка та управління національним господарством,
 • управління міжнародними проєктами

Інші види діяльності пов’язані з основною професією

 • Досвід підготовки проектних заявок в рамках масштабних міжнародних програм, включаючи  Tempus, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Erasmus + (ICM and CBHE), Horizon 2020.
 • Координація в університеті та членство в управлінській раді міжнародного проекту «Журналістська освіта для розвитку демократії в Україні: розробка стандартів, чесність та професіоналізм» DESTIN-598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP в рамках програми ЄС ERASMUS+
 • Координація в університеті та членство в управлінській раді міжнародного проекту «Іноваційна реабілітаційна освіта – запровадження нових магістерських програм в Україні» REHAB-598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP в рамках програми ЄС ERASMUS+
 • Автор і член управлінської ради міжнародного проекту «Система забезпечення якості вищої освіти України на основі європейських стандартів і рекомендацій» Programme. QUAERE-562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP в рамках програми ЄС ERASMUS+
 • Національний координатор від України міжнародного проекту “Досягнення та забезпечення балансу між освітніми програмами та рамками кваліфікацій” ALIGN (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR) програми ЄС Темпус. 
 • Координація в університеті та членство в управлінській раді міжнародного проекту «Розвиток біомедичної інженерної освіти в країнах Східної Європи» (543904 – 2013 – JPCR) програми ЄС Темпус. 
 • Координація в університеті та членство в управлінській раді міжнародного проекту «Міжуніверситетські стартап центри для розвитку студентських інновацій» SUCSID 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES програми ЄС Темпус. 
 • Координація в університеті та членство в управлінській раді міжнародного проекту «Мережа центрів підвищення кваліфікації державних службовців з сучасних технологій управління» ECESIS 144742– TEMPUS – 1–2008–1– DETEMPUS–JPHES програми ЄС Темпус.

Обрані публікації

Монографії

1. Kyrychenko K., Korobets O. State regulation of the social and economic development of the national economy of Ukraine in conditions of the ecological risk escalation. National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice / monograph / edited by O. Prokopenko, V. Omelyanenko, Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. P. 338–344 (0,34 друк. арк.). Особистий внесок: визначено сутність та нормативно-правове забезпечення ДР НЕ з урахуванням економіко-екологічних чинників (0,05 друк. арк.).

2. Васильєва Т. А., Кириченко К. І. Ринкові та державні методи регулювання соціально-економіко-політичного розвитку. Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Begingungen der europaischen Integration / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnuk [Autorenkollektive: Yu. V. Pasichnuk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.]. Кollektive Monographie. Verglad SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2017. P.358–368 (0,62 друк. арк.). Особистий внесок: систематизовано методи ДР соціально-економіко-політичного розвитку (0,54 друк. арк.).

3. Люльов О. В., Кириченко К. І. Mакроекономічна стабільність як фактор покращення конкурентоспроможності країни. Управління інноваційною складо-вою економічної безпеки / монографія ; за ред. д.е.н., проф. Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доц. Школи В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О. Суми : ТОВ «Триторія», 2017. Т.І : Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. С. 30-45 (0,61 друк. арк.). Особистий внесок: систематизовано резуль-тати оцінки впливу економічних чинників на стабільність НЕ (0,02 друк. арк.).

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.