Котенко Станіслав Ігорович

+380957770445
E-mail:
 
s.kotenko@management.sumdu.edu.ua

Профілі: Researchgate

Освіта та кваліфікація

Народився у м.Суми 23.08.1993 року, закінчив ССШ №10 м.Суми, у 2011 році закінчив Машинобудівний коледж СумДУ та отримав диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка підприємства», у 2017 році отримав ступень магістра зі спеціальності «менеджмент організації та адміністрування», закінчивши СумДУ. На даний час навчається на 3 курсі аспірантури СумДУ, одружений, має сина.

Інші обов'язки

Заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності
Менеджер проектів ГО «Центр освіти дорослих» м.Суми

Публікації

Проблеми оцінки конкурентоспроможності підприємств як індикатора стратегічного розвитку / С. І. Котенко, Г. О. Швіндіна // Проблеми економіки. - 2018. - № 3. - С. 104-112. 

Грищенко В. Ф. Екологізація експортно-імпортних операцій як фактор регулювання міжнародних економічних відносин [Текст] / В. Ф. Грищенко, С. І. Котенко // Сучасний менеджмент і економічний розвиток. Економіка та менеджмент в умовах кризи : матеріали постійно діючої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1 березня - 31 серпня 2014 р. – Суми : СумДУ, 2014.

Управління конкурентоспроможністю як елемент стратегічного розвитку підприємства С.І. Котенко, Н.С. Педченко, Вісник СумДУ, Серія «Економіка», 2018р.

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.