Колосок Світлана Іванівна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта та кваліфікація

01/09/2006 – 30/06/2007: магістр з менеджменту. Спеціальність: Менеджмент організації,
факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна. Диплом з відзнакою.
01/09/2003 – 30/06/2006: бакалавр з менеджменту. Спеціальність: Менеджмент організації, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна. Диплом з відзнакою.

 

Наукові інтереси

  • Управління проектами та програмами
  • Інноваційний менеджмент
  • Рекламний та піар-менеджмент

Навчальні курси

Проєктний менеджмент
Управління проєктами
Інформаційні системи в управлінні проєктами
Управління інформаційними зв'язками
Управління проєктами в державному секторі

Досвід роботи

01/09/2016 – по теперішній час – доцент кафедри управління, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
01/04/2014 – 31/08/2016 – старший викладач кафедри управління, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
01/12/2010 – 31/03/2014: асистент кафедри управління, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
01/12/07 – 30/11/2010: навчання в аспірантурі. Кафедра управління, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

 

Міжнародна активність

01/10/2015-31/10/2015 University of Montpellier, MRM (France) Training programme on Information System Management (EMINENCE ERASMUS MUNDUS Staff Scholarship)
17/03/2014-21/03/2014 UM2, Montpellier (France) Start-up Projects Business Planning (Tempus SUCSID Inter-University Start-up Centers for Students’ Innovations Development & Promotion training)

Методичні праці

- Адміністративний менеджмент для магістрів: підручник. Суми: Університетська книга, 2016. – 2,14 друк.арк.
- 4040 Methodical instructions on the implementation of the compulsory homework on the course "Management" [Текст] : for the students of the training direction 0306 "Management" (Bachelors of Science) (full-time training) / H. Shvindina, I. Tymchenko, S. Kolosok, O. Barabash. – Sumy : Sumy State University, 2016. – 28 p.
- Колосок, С. І. 4054 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні системи в управлінні проектами" [Текст] : для студ. спец. 8.18010013 "Управління проектами" усіх форм навчання / С. І. Колосок. – Суми : СумДУ, 2016. – 16 с.
- Колосок, С. І. 4055 Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни "Інформаційні системи в управлінні проектами" [Текст] : для студ. спец. 8.18010013 "Управління проектами" усіх форм навчання / С. І. Колосок. – Суми : СумДУ, 2016. – 27 с.
- Колосок, С. І. 4056 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Інформаційні системи в управлінні проектами" [Текст] : для студ. спец. 8.18010013 "Управління проектами" усіх форм навчання / С. І. Колосок. – Суми : СумДУ, 2016. – 65 с.

Науково-дослідні роботи

-№ 0117U003922 «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування», термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р., виконавець;
-№ 0119U100766 «Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств та регіонів», термін виконання 01.10.2019 р. – 30.09.2021 р., відповідальний виконавець.

Авторські свідоцтва

1) «Алгоритм забезпечення енергетичної ефективності на основі моделі smart grid», свідоцтво на науковий твір № 90228, 27.06.2019 (автори: Колосок С.І., Матвєєва Ю.Т., Вакуленко І.А.);

2) «Класифікація ключових драйверів формування інноваційних енергетичних мереж», свідоцтво на науковий твір №91769, 21.08.2019 (автор: Колосок С.І.);

3) «Науково-методичний підхід до формування системи показників оцінки ефективності розгортання розумних енергетичних мереж», свідоцтво на науковий твір №91770, 21.08.2019 (автори: Колосок С.І., Матвєєва Ю.Т., Вакуленко І.А.);

4) «Науково-методологічний підхід проведення енергетичних реформ із застосуванням «розумних» технологій», свідоцтво на науковий твір №92102, 02.09.2019 (автор: Колосок С.І.);

5) «Класифікація «розумних» рішень в енергетиці залежно від стану використання», свідоцтво на науковий твір №92678, 08.10.2019 (автори: Колосок С.І., Матвєєва Ю.Т., Вакуленко І.А.).

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Scopus

- Kolosok S., Myroshnychenko I. Structural change and business cycle dynamics in transition economies. Journal of Applied Economic Sciences. Romania : European Research Center of Managerial Studies in Business Administration, 2015. Vol. 10 (1). Р. 128-141 (БД Scopus)

 - Kolosok S., Dementov V., Korol S., & Panchenko O. Public policy and international investment position in european integration of Ukraine. Journal of Applied Economic Sciences, 2018. – Vol. 13(8), 2375-2384 (БД Scopus)

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.