Кобушко Яна Володимирівна

Посада: Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта та кваліфікація

З 2016 р. – старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет.

2012-2016 рр. – Сумський державний університет, асистент кафедри управління.

2013 – кандидат економічних наук. Тема дисертації «Еколого-економічна оцінка відтворення інвестиційного потенціалу регіону». (автореферат)

Диплом кандидата економічних наук №013385, видано на підставі рішення Атестаційної колегії 25.04.2013р.

2009 – 2012 рр. - Сумський державний університет, аспірантура, спеціальність «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

2008-2009 рр. - Сумський державний університет, Диплом магістра з менеджменту організацій за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою СМ №37366576, виданий Сумським державним університетом 30.06.2009р.

2004-2008 рр. - Сумський державний університет, диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Відвідані семінари:

2010 р. - міжнародний семінар-тренінгу «ЄС: від конфлікту до взаєморозуміння» ( м. Рига, Латвія).

2015 р. - навчання за методикою програми «Активні громадяни» від Британської Ради (м. Суми).

2015р. – участь у Майстерні з гендерного аналізу та бюджетування за підтримки представництв Фонду Фрідріха Еберта в Україні, ООН-Жінки в Україні, ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування», (м. Київ).

2016 р. – навчання в Школі державного управління Інституту суспільно-економічних досліджень (м. Київ).

Наукові дослідження

Виконавець НДР:

«Структурно-функціональна мультиплексивна модель розбудови системи екологічних податків в Україні в контексті забезпечення національної безпеки» (№ д/р 0119U100759) 2019-2021 рр.

 «Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні» (№д/р 0117U003930) 2017-2020 рр.;

 «Макроекономічне прогнозування економічного зростання з використанням міжгалузевих моделей» (№д/р 0115U000846)

 «Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем» (№ держ. реєстр. 0107U009207)

 «Дослідження кон’юнктури інвестиційного ринку України» (№ держ. реєстр. 0111U008162)

 «Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку» (№ держ. реєстр. 0109U001480)

Підвищення кваліфікації

Програма підвищення кваліфікації «Дворічний інтенсивний курс англійської мови, сертифікат від 13.04.2016.

Стажування у ТОВ «Ековудпром» на тему «Формування ефективної команди та прийняття управлінських рішень на підприємстві», посвідчення №2460 від 06.06.2016р.

Стажування в Collegium Mazovia Інноваційна Вища Школа за темою «Experience Exchange in Teaching & Research in Economics and Management Studies» (м. Сєдльце, Республіка Польща, березень –липень 2020р., в дистанційній формі).

Стажування, організоване спільно Університетом Небраска-Лінкольн (США) та СумДУ за темою «Teaching Strategies for Virtual Classrooms Faculty Development Program (червень 2020р., в дистанційній формі).

Відвідані семінари

2017р. - участь у проекті UCBI «Програма наукових семінарів та обмін досвідом з покращення організаційної ефективності та надання послуг державними організаціями» (м. Київ)

Наукове керівництво студентами

2015/2016 навчальний рік, ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, напрям «Гроші, фінанси та кредит», Диплом третього ступеня.

2017 р.  – студ. спеціальності «Управління проектами» Біленко В.  нагороджена дипломом ІІ ступеня ХІ Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» у номінації «Соціальний проект» ( науковий керівник Кобушко Я.В.)

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

Основи менеджменту
Управління змістом робіт
Соціально-демографічна статистика та моніторинг
Самоменеджмент
Формування ефективної команди

Методичні праці

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Формування ефективної команди» / укладач Я. В. Кобушко. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 120 с.

Лідерство та команда в публічному управлінні : конспект лекцій / укладачі: К. В. Таранюк, Я. В. Кобушко. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 175 с.

Інші активності

Член правління ГО «Інститут бізнес освіти»

Асоційований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

Авторські свідоцтва

Обрані публікації

Навчально-методичні праці
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.