Гордієнко Віта Павлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту.

Тел.: +38 095 926 36 25
Кабінет: Г-703

Освіта та кваліфікація

 • Українська академія банківської справи Національного банку України, спеціаліст з обліку і аудиту, Суми, Україна. Спеціальність: облік і аудит. Спеціаліст з обліку і аудиту (диплом СМ №25027238).
 • Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, Суми, Україна. Спеціальність: вчитель географії та біології. Вчитель географії та біології (диплом КК №002227).
 • Доцент кафедри управління. Атестат 12ДЦ №033179, виданий  рішенням Атестаційної колегії від 30.11.2012 р.
 • Диплом кандидата наук ДК№063362, виданий рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 10.11.2010 р.

Тема дисертаційного дослідження: Еколого-економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення.

Автобіографія

 • 2005 – 2006 рр. - асистент кафедри менеджменту (Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»);
 • 2006 – 2011 рр. - старший викладач кафедри менеджменту, секретар вченої ради (Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»);
 • 2011 – 2012 рр. - доцент кафедри менеджменту, секретар вченої ради (Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»;
 • 2012 – 2013 рр. - доцент кафедри міжнародної економіки, секретар вченої ради (Севастопольський інститут банківської справи);
 • 2014 – 2018 рр. - доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки,  заступник директора з заочної та дистанційної форм навчання (Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» СумДУ);
 • 2018 – по теперішній час  - доцент кафедри менеджменту,  заступник центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу (Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького СумДУ).

Інші обов'язки

Заступник начальника Центру розвитку кадрового потенціалу навчального закладу Сумського державного університету
Заступник головного редактора наукового журналу "Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка"

Навчальні курси

 • «Економічна політика та держане регулювання»;
 • «Менеджмент»;
 • «Основи економічної теорії з курсом: менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній реабілітації»;
 • «Маркетинг»;
 • «Державне регулювання економіки»;
 • «Регіональна економіка»;
 • «Основи національної безпеки»;
 • «Методи наукових досліджень».

Наукові інтереси

регіональна економіка,

державне регулювання економіки,

децентралізація публічної влади,

інвестиційний потенціал регіону.

Грантова діяльність

Грант на виконання міжнародного проекту «Школа децентралізації для молоді», який фінансувався Федеральним Департаментом закордонних справ Швейцарії (FDFA) через Бюро співробітництва при Посольстві Швейцарії в Україні та впроваджувався громадською організацією «Рада молодих вчених», 2015 р.

Науково-дослідні роботи

НДР 0118U007022 «Природно-ресурсне забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад».

Міжнародна активність

Член робочої групи Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Грант на виконання міжнародного проекту «Школа децентралізації для молоді», який фінансувався Федеральним Департаментом закордонних справ Швейцарії (FDFA) через Бюро співробітництва при Посольстві Швейцарії в Україні та впроваджувався громадською організацією «Рада молодих вчених», 2015 р. (співвиконавець).

Нагороди

 • грамота за вагомий особистий внесок у становлення Української академії банківської справи, Українська академія банківської справи, 2016;
 • грамота за значні досягнення в науковій та науково-методичній роботі від Сумської обласної державної адміністрації, 2012; 
 • грамота за значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих працівників, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011;
 • грамота улюбленому викладачу за натхненну працю та відданість справі, за результатами всеукраїнського конкурсу, організованого Всеукраїнською професійною газетою «Все про бухгалтерський облік», 2008;
 • грамота за плідну і самовіддану працю та високий професіоналізм, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006;
 • грамота за вагомий особистий внесок у становлення Української академії банківської справи НБУ, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006.

 

Навчально-методичні праці

 • Регіональна економіка: Навчальний посібник / Б.А. Дадашев, В.П. Грдієнко, В.В. Обливанцов. – К. ЦУЛ, 2014. ­– 204 с. (Гриф МОН України, лист №1.11-8940 від 28.05.2013 р.).
 • Основи децентралізації влади Навчальний посібник / За ред Д.А. Лукіна. – Суми: ГО «Рада молодих вчених», 2015. – 144 с.
 • Регіональна економіка: Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни / Укл. В.П. Гордієнко. – Севастополь: СІБС, 2014. – 43 с.
 • Державне управління економікою: Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни / Укл. В.П. Гордієнко, Є.О. Балацький., В.О. Мартиненко. – Суми: СумДУ, 2017. – 50 с.
 • Маркетинг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення / А.Ф. Бондаренко, В.П. Гордієнко, О.О. Дутченко. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 99 с.
 • Менеджмент: Методичні вказівки з дисципліни «Менеджмент» щодо організації практичних занять і самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» // Укл. М.Л. Оніщенко, В.П. Гордієнко. – Суми: СумДУ, 2019. – 32 с.

Обрані публікації

Навчальні посібники

1. Маркетинг у банку: Навчальний посібник / За ред. Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 318 с. (Гриф МОН України, лист № 1/11-7599 від 25.04.2013 р.).

2. Регіональна економіка: Навчальний посібник / Б.А. Дадашев, В.П. Гордієнко, В.В. Обливанцов. – К. ЦУЛ, 2014. ¬– 204 с. (Гриф МОН України, лист №1.11-8940 від 28.05.2013 р.).

3. Основи децентралізації влади: Навчальний посібник / За ред Д.А. Лукіна. – Суми: ГО «Рада молодих вчених», 2015. – 144 с.

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.