Контактна інформація

Завідувачка кафедри управління:

к.е.н, доцент Швіндіна Ганна Олександрівна

Заступники завідувача кафедри:

к.е.н. Таранюк Каріна Вікторівна

к.е.н., професор Жулавський Аркадій Юрійович

к.е.н., Мартинець Вікторія Володимирівна

к.е.н., Бондар Тетяна Вікторівна

Кафедра управління імені Олега Балацького
40007, м. Суми 
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус "Н", кабінет 222
web-адреса:
management.fem.sumdu.edu.ua
e-mail: info@management.sumdu.edu.ua
тел.: 0542 687 878, 0542 687 879

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.