Бондар Тетяна Вікторівна


Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Ел. пошта: t.bondar@management.sumdu.edu.ua

Телефон (робочий):  +38(0542) 68-78-78

Кабінет: Н-221

Профілі у ScopusResearchGate, WoS

Біографічна довідка

квітень 2016 р. − по теперішній час − старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет;

жовтень 2015 р. − червень 2017 р. − заступник директора Центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання з методичної роботи;

вересень 2013 р. − квітень 2016 р. – асистент кафедри управління, Сумський державний університет;

серпень − жовтень 2010 р. – економіст планово-економічного відділу НПАТ «ВНДІкомпресормаш». 

Навчальні курси

Основи теорії систем і системного аналізу

Основи логістики

Організація виробництва

Програмно-цільовий підхід у публічному управлінні

Мови викладання: українська, англійська (сертифікат ECL, B2).

Наукові інтереси

  • методологія системного підходу
  • синергетика в економіці
  • конкурентоспроможність в умовах сталого розвитку

Наукові дослідження

Поточні наукові дослідження:

«Природно-ресурсне забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад» (номер державної реєстрації 0118U007022).

Попередні наукові дослідження:

«Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (номер державної реєстрації 0118U100276), виконавець, 2018–2019 рр.;

«Природно-ресурсна рента у формуванні ланцюгів вартості» (номер державної реєстрації 0115U000845), відповідальний виконавець, 2018 рік;

 «Макроекономічне прогнозування  економічного зростання з використанням міжгалузевих моделей» (номер державної реєстрації 0115U000846), виконавець, 2018 рік;

«Еколого-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території» (номер державної реєстрації 0112U001300), виконавець, 2014 рік;

«Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу» (номер державної реєстрації 0111U002150), виконавець, 2011 рік.

Гранти

​1 Конкурс спільних українсько-французських науково-дослідних проектів для реалізації у 2015-2016 рр.

Тема: «Підвищення сталої конкурентоспроможності національної економіки: екологічний імператив та корпоративна відповідальність».

2 Грантовий конкурс економічних досліджень Консорціуму економічних досліджень та освіти

Тема: «Розв'язання проблеми дисбалансу соціо-еколого-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці»

3 Erasmus+ Mobility for Teaching. 

Методичні праці

Мішеніна Г. А. 4210 Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Дослідження ринку»: для студ. спец. «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / Г. А. Мішеніна, Ю. Т. Матвєєва, Т. В. Бондар. – Суми: СумДУ, 2017. – 127 с. 

Кислий, В. М. Методологія системного підходу та наукових досліджень: конспект лекцій для слухачів спец. 8.15010002 «Державна служба» усіх форм навчання / В. М. Кислий, Т. В. Бондар. – Суми: СумДУ, 2014. – 108 с.

Обрані публікації

Статті Scopus:

1. Матвєєва Ю.Т., Бондар Т.В., Мирошниченко Ю.О. Assessment of the social, ecologic and economic developmentof machine building enterprises. Economic Annals-XXI. 2015. 7-8(1). Р. 40-44.

Фахові статті:

1. Матвєєва Ю.Т., Бондар Т.В., Курасов А.І. Дослідження сутнісно-змістовної основи конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 124–131

2. Матвєєва Ю.Т., Мирошниченко Ю.О., Бондар Т.В. Analysis of methodological approaches to measurement of society’s ecological consciousness level. Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування». 2016. №3.

3. Мирошниченко Ю.О., Матвєєва Ю.Т., Бондар Т.В. Issues of the sosiety’s ecological consciousness formation under the modern conditions. Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. 2015. №1. С. 7–21.

4. Кислий В.М., Бондар Т.В. Принципи коеволюційного розвитку території. Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. 2014. №2. С. 17–27. 

Розділ у монографії:

Мартинець В.В., Бондар Т.В. Антикризове управління економічним розвитком регіонів. Системний підхід до формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону: колективна монографія / відп. за ред. Н.С. Іванова. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2019. С. 54–67.

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.