Освітня програма "Адміністративний менеджмент" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр")

1-й Рік навчання

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Психологія управління

Ефективне лідерство

Управління діловою кар'єрою

Теорія організацій

Управління змістом робіт

Техніка адміністративної діяльності

Управління комунікаціями в організації

Управління трудовими ресурсами

Економічне прогнозування

Теорія і практика адміністрування

Управління соціальною та екологічною безпекою

Проектний менеджмент

Регіональний менеджмент

Право в публічному управлінні та адміністративній діяльності

2-й Рік навчання

ОНП

Організація наукової діяльності

Адміністрування антикризової діяльності

Наукові основи стратегій розвитку адміністративно-територіальних утворень

Управління інформаційними зв'язками

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Державне та муніципальне управління

Економічний потенціал адміністративних систем

Розробка та прийняття управлінських рішень

Соціальне управління

Управління корпоративною соціальною відповідальністю

ОПП

Адміністрування антикризової діяльності

Управління інформаційними зв'язками

Економічний потенціал адміністративних систем

Державне та муніципальне управління

Розробка та прийняття управлінських рішень

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Перелік дисциплін у алфавітному порядку

Адміністрування антикризової діяльності
Аудит і оцінювання управлінської діяльності
Державне та муніципальне управління
Економічне прогнозування
Економічний потенціал адміністративних систем
Ефективне лідерство
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Наукові основи стратегій розвитку адміністративно-територіальних утворень
Організація наукової діяльності
Право в публічному управлінні та адміністративній діяльності
Проектний менеджмент
Психологія управління
Регіональний менеджмент
Розробка та прийняття управлінських рішень
Соціальне управління
Теорія і практика адміністрування
Теорія організацій
Техніка адміністративної діяльності
Управління діловою кар'єрою
Управління змістом робіт
Управління інформаційними зв'язками
Управління комунікаціями в організації
Управління корпоративною соціальною відповідальністю
Управління соціальною та екологічною безпекою
Управління трудовими ресурсами

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.