Євдокимова Альона Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

 +380542687878
Кабінет: Лабораторія ідей (Н-218а)

Освіта та кваліфікація

2002-2008 рр. – «Економіка підприємства» СумДУ
2011-2012 рр. – «Управління проектами» СумДУ (з відзнакою)
2010-2013 рр. – аспірантура, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ)

Інші обов'язки

  • заступник директора ННІ ФЕМ з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів
  • відповідальна за освітню програму «Управління проектами», член Вченої ради ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, Ради з якості ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, Координаційної ради з питань підтримки університетських стартапів

Навчальні курси

Планування проектних дій

Аналіз та управління бізнес-ідеями

Управління командою проекту

Кроскультурний менеджмент

Наукові інтереси

  • управління проектами
  • командоутворення
  • стартапи
  • соціально-економічний розвиток громад
  • практично-орієнтована підготовка студентів

Міжнародна діяльність

проект SCOPES IZ74Z0_160564/1 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства» (виконавець проекту, Швейцарський національний науковий фонд, 2015-2017)

стажування у Варшавському університеті екології та управління за програмою Erasmus+ (Польща, травень 2017)

індивідуальний грант на участь в Економічному форумі (Польща, вересень 2017) 

Обрані публікації

Дисертація:
Євдокимова, А. В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі інтроформаційної моделі [Текст]: дис... канд. техн. наук, спец.: 05.13.22 – управління проектами і програмами / Євдокимова А. В., науковий керівник Медведєва О.М. – К.: Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2014. – 280 с.
Підручники:
Адміністративний менеджмент : підручник. - Суми : Університетська книга, 2016. (розділ "Проектний менеджмент" у співавторстві з Теліженко О.М., Колосок С.І.)
Монографії:
Сталий людський розвиток місцевих громад : Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» / за заг. ред. М. А. Лепського. Запоріжжя, 2015. – 464 с. (розділ «Особливості формування регіонального портфелю проектів соціально-економічного розвитку громад» у співавторстві з Євдокимовим А.В.)

Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. проф. Прокопенко О.В. (гол. ред.), Школи В.Ю., Щербаченко В.О. – Суми : ТОВ «Триторія», 2017 (розділ «Взаємодія стейкхолдерів портфелів проектів регіонального розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки України» у співавторстві з Євдокимовим А.В.)

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.