Вакуленко Ігор Анатолійович

Посада: асистент кафедри управління

 

E-mail: vakulenko@ssu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: Scopus​, WoS​, Google ScholarSumDU Repository, ResearchGate

Освіта та кваліфікація

2008 диплом бакалавра за напрямом "Менеджмент", фахове спрямування менеджмент організацій (Сумський державний університет)

2009 диплом магістра за спеціальністю "Менеджмент організацій" (Сумський державний університет)

Навчальні курси

Інноваційні технології управління виробничими системами
Інформаційні системи в менеджменті
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Наукові інтереси

альтернативна енергетика

Наукові дослідження

Поточні наукові дослідження:
Економічний механізм заміщення невідновлюваних енергетичних ресурсів біологічно відновлюваними

Обрані публікації

Vakulenko, I., Myroshnychenko, Iu. Approaches to the organization of the energy efficient activity at the regional level in the context of limited budget resources during the transformation of energy market paradigm// Environmental and Climate Technologies (Indexing: SCOPUS). - RIGA TECHNICAL UNIVERSITY (RIGA, LATVIA). - 2015. - 15 (1), pp. 59-76. – англійською мовою (всього 18 сторінок, авторських – 9).

Лук`янихіна, О.А. Визначення напрямків розвитку альтернативної енергетики у контексті виробництва біопалива [Текст] / О.А. Лук`янихіна, І.А. Вакуленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2011. — №1. — С. 27-33.

Вакуленко, І.А. Еколого-економічний антагонізм розвитку альтернативної енергетики в країнах, що розвиваються [Текст] / І.А. Вакуленко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.4. — С. 195.

Лук'янихіна, О.А. Еколого-економічні аспекти трансформації системи енергетичної безпеки в Україні [Текст] / О.А. Лук'янихіна, І.А. Вакуленко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : збірник тез доповідей Одинадцятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, Суми, 20-21 квітня 2011 року / Відп. за вип. О.М. Теліженко. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 182-185.

Лук`янихіна, О.А. Можливості та проблеми міжнародного співробітництва у біоенергетичній сфері [Текст] / О.А. Лук`янихіна, І.А. Вакуленко. — С. 84-86.

Вакуленко, І.А. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в сучасних умовах [Текст] / І.А. Вакуленко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 20-21 квітня 2010 року) / Відп. за вип. О.М.Теліженко. - Суми : СумДУ, 2010. - Ч. 1. - С. 29-31.

Вакуленко, І.А. Позитивні та негативні аспекти вступу України до світової організації торгівлі [Текст] / І.А. Вакуленко, А.Ю. Жулавський // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 21-25 квітня 2008 р. — Суми : СумДУ, 2008. — Т.3. — С. 173-174.

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.