Теліженко Олександр Михайлович


Доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри управління

 

Ел. пошта: altel@management.sumdu.edu.ua

Телефон (робочий): +38 0542 68 78 78

Офіс: Н-222в

Профілі: Scopus, WoS​, SumDU RepositoryGoogle Академія

Освіта та кваліфікація

Сумська філія Харківського політехнічного інституту, інженер-механік, спеціальність – «Машини і апарати хімічних виробництв», 1986 р.

Доктор економічних наук «Управління якістю атмосферного повітря на міжнародному рівні», спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, диплом ДД № 004006, 2004 р.

Професор кафедри управління, атестат № 003415, 2005 р.

Попередні посади

1976-1977 рр. працював старшим техніком відділу зовнішньої кооперації СНВО ім. М.В. Фрунзе;

1977-1978 рр. працював старшим техніком МТО-3 Сумської філії «Дніпрохім»;

1980-1986 рр. працював старшим техніком, інженером МТО-1 Сумської філії «Дніпрохім»;

1986-2002рр. працював на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента Сумської філії Харківського політехнічного інституту/Сумського фізико-технічного інституту/Сумського державного університету;

з 2002 р. − завідувач кафедри управління Сумського державного університету.

Навчальні курси

Управління проектами

Інвестиційний менеджмент

Управління публічними фінансами

Наукові інтереси

  • управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні
  • економіка теплоенергетики
  • управління регіональним соціально-економічним розвитком

Поточні наукові дослідження

Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії

Наукове керівництво госпрозрахункових та держбюджетних тем

Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Сумської області на 2016-2020 роки

 «Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу», 2011-2013 № держ. реєстр. 0111U002150);

«Оптимізація структури капіталу підприємства», 2014 (№ держ. реєстр. 0112U001301);

«Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря», 2008-2010 (№ держ. реєстр. 0108U000671).

Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі «держава-регіон-суб'єкт господарювання», 2015-2017 (№ держ. реєстр. 0115U000676)

«Теоретичні та методичні основи управління соціально-економічним потенціалом регіону» (фундаментальна тема). Ф25.8/024 Моделювання та прогнозування розвитку регіональних соціально-економічних систем, 2008-2009

Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі «держава-регіон-суб'єкт господарювання»: звіт про НДР (заключний) / О.М. Теліженко. - Суми: СумДУ, 2017.

Еколого-економічні обмеження розвитку теплоенергетичного комплексу України [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. О.Ф. Балацький. – Суми : СумДУ, 2004. – 109 с.

Організаційно-економічний механізм управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні [Текст]: звіт про НДР (заключний) / Керівн. О.М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2010. – 148 с., (№ держ. реєстр. 0107U009208)

Науково-методичні засади формування та ефективного використання економічного потенціалу підприємства [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. О.М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2006. – 96 с.

Гранти
Керівництво аспірантами та здобувачами
Наукове керівництво студентами
Додаткова інформація
Обрані публікації
© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.