Таранюк Каріна Вікторівна

Посада: заступник завідувача кафедри з питань заочної, дистанційної та змішаної форм навчання;

старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

e-mail: k.taraniuk@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: ResearchGate, Google Scholar, Scopus, WoS

Освіта та кваліфікація

2013 р. Вища атестаційна комісія України , кандидат економічних наук ;

2011 р. – закінчення аспірантури  СумДУ;

1999 р. - Інститут підготовки кадрів Мініистерства промисловоїполітики, спеціальність «Фінансиікредит» диплом спеціаліста(економіст по фінансовій роботі);

1997 - Харківський державнийтехніичний університет будівництва та архітектури специальність «Промислове и цивільнебудівництво» диплом  специалиста (інженер-будівельник)

Останні семінари:

1. Стажування для співробітників "Балансування економічних та правових процесів у суспільстві та діловому середовищі в контексті глобалізації" в Університеті економіки - Варна, БОЛГАРІЯ, вересень 2016 року;

2. Стажування для співробітників "Досвід підготовки висококваліфікованих кадрів, організація навчального процесу та інноваційних методів навчання" в Міжнародній бізнес-школі ESEI Barcelona, Іспанія, 2017

Інші обов'язки

Викладач кафедри менеджменту у розробці курсу для дистанційного навчання;

Тьютор по розробці курсів з дистанційного навчання

Наукові дослідження

​Екологічно-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території

Формування принципів, методів та механізму раціонального перерозподілу природної оренди в системі "державний регіон - суб'єкт господарювання"

Наукове керівництво студентами

щорічна участь у змаганнях з менеджменту як керівника. Щорічна публікація результатів спільних досліджень зі студентами.

Навчальні курси

Психологія управління

управління людськими ресурсами

управління проектами комунікацій

управління організаційною комунікацією

 

Мови викладання: 

англійська (Pearson test  education PTE (English)-B2 №00061818 від 18.08.2016), російська та українська.

Обрані публікації

Підручники:

Адміністративний менеджмент для магістрів: підручник / під редакцією О.Теліженко та С.Глієвенко - Symy: Університетська книга, 2016 р. - українською.

Статті:

1. Таранюк К. Фінансова підтримка превентивних заходів щодо зменшення екологічних ризиків на регіональному рівні Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наукових праць. V.XVII №2 - Рівне. - 2011. 48-55 українською мовою.

2. Таранюк К. Методичні основи управління навколишнім середовищем на регіональному рівні // Механізм економічного регулювання. - 2012. - № 4. - С. 132-138

3. Таранюк К. Карпіщенко О., Таранюк Л., Люльов О., Теоретичні та прикладні аспекти бізнес-процесів аутсорсингу в управлінні торговельним підприємством // Журнал "Механізм економічного регулювання", 2015, № 4, 78-87 українською мовою.

4. Таранюк К., Таранюк Л. Організаційно-економічні аспекти порівняльного аналізу інноваційних продуктів на підприємстві автомобільної промисловості // Маркетинг та управління інноваціями. Секція "Інноваційний менеджмент". Збірник наукових праць. №2 - Суми. - 2016. С.108 - 116-українською.

5. Таранюк К., Таранюк Л. Методологічні основи системи управління ризиками щодо промислової діяльності в ході радикальних перетворень // Економічний журнал - XXI .- Київ: СТ "Друк", 2016. - № 156 (1- 2) - С. 67-70. - українською мовою.

 Останні доповіді:

1. Таранюк К. Класифікація екологічних ризиків з метою оптимізації джерел фінансування природоохоронних заходів // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 24-26 квітня 2012 р. / Під редакцією О. Прокопенка та О. Лулова. - Суми: СумДУ, 2012. - Т.2. - С. 155-157.

2. Таранюк К. Григор'єв О., Горяйнова О. Тенденції фінансування проектів з енергозбереження // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції в пам'ять проф. О.Балацького, 24-26 квітня 2015 р. / Під редакцією О. Прокопенко та О. Лулов. - Суми: СумДУ, 2015р. - Том.1. - С. 433-434. українською мовою.

3. Таранюк К., Горяйнова О Проблеми інтеграції громадських організацій у громадському просторі // Міжнародна Інтернет-конференція "Екологічна економіка: конфлікти та проблеми управління", м. Суми-2015, с.1-3 українською мовою.

4. Таранюк К. Екологічна безпека як складова сталого розвитку // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних перетвореннях" / Науково-дослідний інститут сталого розвитку та природокористування, РВПЗ України Національної академії наук України, Кримський інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана - м. Суми: видавництво СумДУ - 2012.- С.267-269 І 

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.