Студентам

Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи студентів зі спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» «Адміністративний менеджмент» ступеню вищої освіти  (другого), «магістр», всіх форм навчання

Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи студентів зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 073 Управління та адміністрування кваліфікації «Магістр менеджменту (управління проектами)» всіх форм навчання

Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» всіх форм навчання

Матеріали для проходження виробничої та переддипломної практики

Навчальні та методичні матеріали (робочі програми, регламенти, анотації дисциплін)

Бланк завдання на дипломні роботу

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня "магістр" за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Програма фахового вступного випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (освітня програма  «Адміністративний менеджмент»)

Програма екзамену з атестації зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Анотації дисциплін

Регламенти

 

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.