Смоленніков Денис Олегович

Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

+380542687878dos@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Лабораторія Ідей (Н-218а)

Профілі: LinkedINResearchGateFacebookORCID,

ScopusWoSGoogle Академіярепозитарій СумДУ

 

Основні адміністративні ролі

заступник директора ННІ ФЕМ імені Олега Балацького з виховної роботи та гуманітарних питань;

куратор академічної групи першого курсу (спеціальність «Менеджмент»);

тьютор проекту англомовного дистанційного навчання (спеціальність «Менеджмент»);

член Вченої ради ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, Ради з якості ННІ ФЕМ імені Олега Балацького;

відповідальний виконавець проекту 0117U003933 «Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів реального, фінансового та державного секторів економіки»

Наукові інтереси

 • соціальна та екологічна відповідальність бізнесу;
 • сталий місцевий розвиток;
 • сталий розвиток в енергетиці, енергетична безпека;
 • освіта для сталого розвитку

Навчальні курси

«Методи прийняття управлінських рішень»;

«Операційний менеджент»;

«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»;

«Економічне прогнозування»

 

Мова викладання:

українська, російська, англійська (рівень B2, сертифікат TestDaF-Institut onSET placement test, 31.10.2017 р.)

Міжнародна грантова діяльність

проект SCOPES IZ74Z0_160564/1 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства» (менеджер проекту, Швейцарський національний науковий фонд, 2015-2017)

проект SCOPES IZ76Z0_173683 Додаткове фінансування інституційного співробітництва в рамках SCOPES IZ74Z0_160564 / 1 (менеджер проекту, Швейцарський національний науковий фонд, 2017)

індивідуальні гранти на участь у семінарах (Латвія, 2018), конференціях (Литва, 2017; Польща, 2015, 2016), тренінгових курсах (Грузія, 2014), молодіжних обмінах (Македонія, 2014), літніх школах (Швеція, 2011), освітніх тижнях (Німеччина, 2007, 2008, 2009; Угорщина, 2016)

Конференції, стажування, підвищення кваліфікації

Успішно завершені масові онлайн-курси

«An Introduction to Operations Management» (Coursera, The University of Pennsylvania, 2012);

«Innovation and IT Management» (edX, Indian Institute of Management Bangalore, 2015);

«Економіка для всіх» (Prometheus, Києво-Могилянська Академія, 2015)

"Бізнес-англійська" (Prometheus, 2016)

Обрані публікації

Підручники, навчальні посібники
 • Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М. - Суми: Університетська книга, 2009. – Т.2. – 592 с. (розділ «Методи прийняття управлінських рішень» у співавторстві з Соколовим М.О.);
 • Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики: навч. посібник / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, Є. В. Мішенін та ін. ; за заг. ред. : О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка, О.А. Лук'янихіної. - Суми: Університетська книга, 2011. – 366 с. (розділ «Інформаційні технології як інструмент управління громадськими організаціями» в співавторстві з Глівенко С.В., Павленко О.О.);
 • Менеджмент для магістрів [Текст] : у 2-х т. Т.1 / За заг. ред.: О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. — Суми : Університетська книга, 2011. — 662 с.(розділ «Автоматизоване робоче місце менеджера» у співавторстві з Глівенко С.В., Карпенко Є.В.; розділ «Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» у співавторстві з Ілляшенко К.В.);
 • Менеджмент для магістрів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М. - Суми: Університетська книга, 2013. – Т.2. – 618 с. (розділ «Економічне прогнозування» у співавторстві з Глівенко С.В.);
 • Сталий місцевий розвиток: Збірка ситуаційних вправ для формування у студентів вмінь щодо реалізації стратегії сталого місцевого розвитку [за заг. ред.. В.І. Середи]. – Київ : Видавництво ПРООН, 2013. – 250 с. (кейси 1.2, 4.7, 5.3, 7.2);
 • Економічний потенціал підприємства : навчальний посібник. За заг. Ред. Проф. О.Ф. Балацького, проф. О.М. Теліженка. - Суми : Університетська книга, 2014. - 724 с. (розділ "Інформаційне забезпечення оцінки і прогнозування економічного потенціалу підприємства" у співавторстві з Глівенко С.В.)
 • Management for Bachelors: textbook / edited by O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko. - Sumy: Universytetska Knyga, 2015. - 610 p. (розділ "Managerial decisions making methods approval" у співавторстві з Соколовим М.О.)
 • Адміністративний менеджмент : підручник. - Суми : Університетська книга, 2016. (розділ "Розробка та прийняття управлінських рішень" у співавторстві з Мирошниченко Ю.О.)
 • Інноваційне "зелене" навчання. Посібник з інноваційних методик викладання екологічної та енергетичної проблематики / А. Еберс, Л. Джоллер, Н. Костюченко, Д. Смоленніков. - Санкт-Галлен: Університет Санкт-Галлена, 2017. – 20 с.
Дисертація
Монографії
Статті
© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.