Павленко Олена Олексіївна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

e-mail: o.pavlenko@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-222б

Профілі: SumDU Repository, Google Scholar

Освіта та кваліфікація

2009− Вища атестаційна комісія України, доцент (наукове звання);

2006− Вища атестаційна комісія України, кандидат економічних наук (науковий ступінь), Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища  «Еколого-економічна оцінка взаємодій в господарсько-торгівельній діяльності»;

2002 – Завершення навчання в аспірантурі, СумДУ;

1996 − Сумський державний університет, спеціаліст , спеціальність"Менеджмент організацій", диплом з відзнакою.

Навчальні курси

Операційний менеджмент

Регіональний менеджмент

Управління соціальною та екологічною безпекою

Наукові інтереси

Участь у НДР

  1. «Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємства»
  1. «Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу»

Грантова діяльність

1.Tempus Проект  INARM «Східноєвропейська кваліфікаційна рамка з напрямів підготовки «інформатика» та «менеджмент»НАЗВА ПРОЕКТУ: 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

2.  Tempus Проект ALIGN "Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками" НАЗВА ПРОЕКТУ: 543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR

Обрані публікації

Підручники:

Адміністративний менеджмент : підручник / за заг. ред.. О.М. Теліженка та С.В. Глівенка. – Суми : Університетська книга, 2016. – 872 с.; (Розділ « Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності»)

Менеджмент для магістрів: підручник в 2 томах/ під ред О. Балацького, О.Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2013. – Т.2 (Глава 21 «Сутуаційний менеджмент»)

Менеджмент для бакалаврів: підручник в 2 томах/ під ред О. Балацького, О.Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2011. – Т.1 (Глава 5 «Операційний менеджмент») 

Статті:

Древаль  О.Ю., Павленко О.О.  Методичні підходи до формування результатів навчання в системі вищої освіти [Текст] / О.Ю. Древаль, О.О. Павленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2016. – № 3. – С. 39-43. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61269

Теліженко О.М., Древаль О.Ю., Павленко О.О. Использование системного подхода при формировании квалификационной рамки [Текст] / А.М. Телиженко, Е.А. Павленко, О.Ю. Древаль // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2013. — №3. — С. 80-84. 

Павленко, О.О., Древаль О.Ю. Питання інтеграції складових системи "наука-освіта-виробництво" на рівні інноваційного розвитку вищих навчальних закладів [Текст] / О.О. Павленко, О.Ю. Древаль // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2010. — №1. — С. 123-128. 

Древаль О.Ю., Павленко О.О. Аналіз передумов впровадження соціального пакету в виробництві// Вісник Сумського Національного Аграрного університету. Економіка та Менеджмент. – 2009. - №8937). – С.125-129

Древаль, О. Ю., Павленко О.О. Вплив факторів інноваційного розвитку на управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів [Текст] / О.Ю. Древаль, О.О. Павленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2009. - № 2. - С. 5-9.  

Древаль  О.Ю., Павленко О.О.Проблеми регулювання безпеки харчових продуктів в контексті екологічної національної політики України [Текст] / О.Ю. Древаль, О.О. Павленко // Механізм регулювання економіки. — 2009. — №2. — С. 19-23. 

Матеріали конференцій:

Павленко О.О., Древаль О.Ю., Мінченко Г.Д. РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДПІ У М. СУМАХ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ // Всеукраїнська науково-технічної конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», – Суми : Сумський державний університет, 2017. – .С. 214-215.

Павленко О.О., Древаль О.Ю., Колесніченко Д.С., Мінченко Г.Д. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ //Всеукраїнська науково-технічної конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», – Суми : Сумський державний університет, 2017. –  С. 353-354.

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.