Мішеніна Галина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

g.mishenina@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: Scopus, WoS

Освіта та кваліфікація

1/09/1999 – 30/06/2003: бакалавр з економіки підприємства. Спеціальність: «Економіка підприємства». Сумський державний університет.

1/09/2003 – 30/06/2004: магістр з економіки підприємства. Спеціальність: «Економіка підприємства». Сумський державний університет.

02/12/2004 – 31/10/2009: навчання в аспірантурі. Сумський державний університет.

28/05/2010 – диплом кандидата економічних наук (ДК № 063809) за спеціальністю 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища". Тема дисертаційної роботи:  «Еколого-економічні засади розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері».

12/12/2017 – атестат доцента (АД № 000459)

Підвищення кваліфікації:

  • Certificate of attainment in modern languages відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2, сертифікат № 000333272, дата видачі 26.05.2017
  • Стажування в Академічній спілці ім. Міхала Балудянського, м. Братислава, Словаччина (18.11.15 р. - 24.11.15 р.). Тема «Можливості та перспективи розвитку українського бізнесу на європейському ринку» Certificate № 92-11/2015.

Попередні посади

2004 – 2009 : навчання в аспірантурі.

2010 - 2011 : асистент кафедри управління;

2011-2015: старший викладач кафедри управління;

З 2015 : доцент кафедри управління

Наукові інтереси

  • екологогічне підприємництво
  • сталий розвиток лісогосподарювання
  • державно-приватне партнерство
  • публічне адміністрування, адміністративний менеджмент

Навчальні курси

«Державне та муніципальне управління»

«Аудит та оцінювання управлінської діяльності»

«Корпоративне управління»

«Політичні інститути та процеси»

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.