Кобушко Яна Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта та кваліфікація

З 2016 р. – старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет.

2012-2016 рр. – Сумський державний університет, асистент кафедри управління.

2013 – кандидат економічних наук. Тема дисертації «Еколого-економічна оцінка відтворення інвестиційного потенціалу регіону».

2009 – 2012 рр. - Сумський державний університет, аспірантура, спеціальність «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

2008-2009 рр. - Сумський державний університет, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій».

2004-2008 рр. - Сумський державний університет, диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Відвідані семінари:

2010 р. - міжнародний семінар-тренінгу «ЄС: від конфлікту до взаєморозуміння» ( м. Рига, Латвія).

2015 р. - навчання за методикою програми «Активні громадяни» від Британської Ради (м. Суми).

2015р. – участь у Майстерні з гендерного аналізу та бюджетування за підтримки представництв Фонду Фрідріха Еберта в Україні, ООН-Жінки в Україні, ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування», (м. Київ).

2016 р. – навчання в Школі державного управління Інституту суспільно-економічних досліджень (м. Київ).

Підвищення кваліфікації

Програма підвищення кваліфікації «Дворічний інтенсивний курс англійської мови, сертифікат від 13.04.2016.

Стажування у ТОВ «Ековудпром» на тему «Формування ефективної команди та прийняття управлінських рішень на підприємстві», посвідчення №2460 від 06.06.2016р.

Відвідані семінари

2017р. - участь у проекті UCBI «Програма наукових семінарів та обмін досвідом з покращення організаційної ефективності та надання послуг державними організаціями» (м. Київ)

Наукове керівництво студентами

2015/2016 навчальний рік, ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, напрям «Гроші, фінанси та кредит», Диплом третього ступеня.

Наукові інтереси

  • економіка природокористування
  • стійкий розвиток
  • інвестиційна діяльність
  • відтворювальні процеси у регіональній економіці
  • командний менеджмент

Наукові дослідження

«Екологічно-збалансований розвиток інвестиційного потенціалу території» (№ д/р 0112U001299)

«Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу» (№ д/р 0111U002150)

«Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем» (№ д/р 0107U009207)

«Дослідження кон’юнктури інвестиційного ринку України» (№ д/р 0111U008162)

«Механізм бюджетного фінансування на регіональному рівні в умовах екологічно сталого розвитку» (№ д/р 0109U001480)

«Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні» (№д/р 0117U003930), 2017-2020рр.

Навчальні курси

«Історія менеджменту»

«Формування ефективної команди»

«Обґрунтування господарських рішень в менеджменті»

Обрані публікації

Підручники

Кобушко Я.В. Формування ефективної команди/ Адміністративний менеджмент для магістрів: підручник/ за заг. ред.. О.М. Теліженка та С.В. Глівенка. – Суми: університетська книга, 2016. – с.339-397.

Кобушко Я.В. Управління змістом робіт/ Адміністративний менеджмент для магістрів: підручник/ за заг. ред.. О.М. Теліженка та С.В. Глівенка. – Суми: університетська книга, 2016. – с.683-742

Монографії
Статті
Тези
© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.