Грищенко Ірина Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тел.: +38-0542-68-78-78; +38-0542-68-78-79
E-mail: i.gryshchenko@management.sumdu.edu.ua
irina.v.info@gmail.com 
Кабінет: Н-221
Профіль в: ScopusWoSGoogle AcademyResearchGate

Освіта та кваліфікація

26.06.2014 р. отримала науковий ступінь «кандидат економічних наук».

15.04.2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Організаційно-економічні основи управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпеки» (науковий керівник: доцент Древаль О. Ю.).

31.10.2013 р. завершила навчання у аспірантурі за спеціальністю «08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» на кафедрі управління СумДУ.

У 2005 р. закінчила Сумський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства. Диплом магістра з відзнакою.

У 2004 р. закінчила Сумський державний університет і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва за фаховим спрямуванням економіка підприємства. Диплом бакалавра з відзнакою.

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат про володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2, сертифікат №000820122, дата видачі 21.11.2017 р.

Програма підвищення кваліфікації СумДУ (дворічний інтенсивний курс англійської мови), Посвідчення №2785 від 29.09.2017 р.

Програма підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджмент» (модулі: Менеджмент організацій, Менеджмент витрат, Управління економічним потенціалом підприємства), Сертифікат №00003026 від 28.04.2017 р.

Курс навчання «Парус-Підприємство 7.40. CRM-модуль «Менеджмент і маркетинг», Сертифікат Корпорації ПАРУС №14527163 від 28.02.2013 р.

 

Досвід роботи

З 2016 р по теперішній час – старший викладач кафедри управління, (Сумський державний університет, м. Суми, Україна).

З 2013 по 2016 рр. – асистент кафедри управління, (Сумський державний університет, м. Суми, Україна).

З 2007 по 2010 рр. – Провідний спеціаліст відділу статистики ринку праці Управління статистики праці Головного управління статистики у Сумській області (м. Суми, Україна).

З 2006 по 2007 рр. – Головний державний інспектор Державної інспекції з контролю за цінами у Сумській області, м. Суми, Україна.

У 2005 р. після закінчення вишу, виконавчий директор ПВКП «Насос-Континент», м. Суми, Україна.

У 2003 р. – під час навчання у виші, економіст ЗАТ «НВО «Гідромаш» за сумісництвом, м. Суми, Україна.

Навчальні курси

Менеджмент організацій

Менеджмент витрат

Планування і контроль на підприємстві

Планування діяльності підприємства

 

Мови викладання:

українська, російська, англійська (рівень B2 згідно CEFR)

Наукові інтереси

  • ​економіка природокористування
  • ​стійкий розвиток
  • експортно-імпортний потенціал
  • національна та регіональна безпека

Наукові дослідження

Приймала участь у розробленні таких науково-дослідних тем:

“Прогнозування та програмування зрівноваженого розвитку рекреації” (номер державної реєстрації  0115U001074);

“Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0212U006871);

“Еколого-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території” (номер державної реєстрації 0112U001300);

“Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері” (номер державної реєстрації 0110U007602);

“Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників економічного збитку від забруднення атмосферного повітря” (номер державної реєстрації 0108U000671);

Відзнаки

Подяка «за високий рівень у керуванні студентською наукової роботою призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році» (23.03.2017 р.);

Грамота «за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 навчальному році» (30.03.2016 р.);

Грамота «за керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент» у 2014/2015 навчальному році» (15.04.2015 р.);

Наукове керівництво студентами
Інші обов'язки
Обрані публікації
© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.