Деміхов Олексій Ігорович

Посада: асистент кафедри

Кандидат наук з державного управління
 

Освіта та кваліфікація

В 1999 році з відзнакою закінчив Сумський національний аграрний університет, здобув спеціальність «Облік і аудит», спеціалізація «Фінансування і кредитування», кваліфікація економіст-бухгалтер.
В 2006 році закінчив Українську академію банківської справи Національного банку України, здобув спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.

Наукові інтереси

  • державне управління в сфері міського господарства
  • публічна житлова політика

Навчальні курси

Курси підвищення кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку», які працюють з 2016 року при кафедрі управління і відкриті спільно з ЦППО СумДУ
 
Педагогічна робота по напряму наукових досліджень:
Деміхов О.І. приймав участь в організації роботи та викладав предмети на курсах підвищення кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку», які були відкриті в 2016 році при кафедрі управління спільно з ЦППО СумДУ. Всього протягом 2016 року було проведено 2 випуски курсантів.
 

Стажування та підвищення кваліфікації

1. Протягом 24-28 вересня 2018 року пройшов навчання в літній школі Жана Моне за програмою Erasmus + Європейського Союзу за напрямом «Законодавство та публічна політика в сфері охорони здоров’я». Захід відбувся в державному вищому навчальному закладі Menéndez Pelayo International University (UIMP) в м.Сантандер, (адміністративний центр спільноти Кантабрія в Іспанії). Інтенсивний навчальний семінар був присвячений порівняльному аналізу різних сучасних проблем у галузі охорони здоров’я та відповідної публічної політики в країнах Європи і Америки. Учасниками семінару стали практики і дослідники з охорони здоров’я, медики, юристи та науковці відповідного профілю. На семінарі були присутні 29 слухачів з 13 країн. Лекторами виступили досвідчені дослідники і науковці з Канади, Нідерландів, Італії, Бразилії, Данії та Іспанії. За підсумками заходу отримав сертифікат.

2. В період з 22 по 26 жовтня 2018 року пройшов навчання в рамках Орієнтаційного курсу Спільної політики безпеки і оборони ЄС. Навчальні заходи проводились фахівцями Європейського оборонного коледжу (Бельгія) у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (м.Київ). Курс складався з лекцій і тренінгів щодо європейських безпекових стратегій, структур і процедур спільної політики безпеки і оборони, розвитку можливостей, а також щодо місій і операцій Європейського Союзу. За результатами навчання отримав сертифікат.

3. Прийняв участь 23.11.2018р. в м.Суми у міжнародному семінарі-майстерні «Сучасні тренди викладання європейських студій» в рамках програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Монне

Науково-дослідна робота

Участь в НДР другої половини дня: “Формування принципів, методів і механізмів державного управління в сфері науково-освітніх проектів та інфраструктурних програм житлового господарства в рамках інформаційно-комунікаційної адаптації до європейських стандартів” (др № 0117U003352)

Обрані публікації

Публікація наукових статей:
1) Деміхов О.І., Лук’янихін В.О., Теліженко О.М. Світовий досвід державного регулювання механізмів розвитку житлово-комунального господарства/О.І. Деміхов, В.О. Лук’янихін, О.М. Теліженко//Аспекти публічного управління.-Дн-ск: ДРІДУ НАДУ, 2015. - №11-12 (25-26) листопад-грудень. - С.109-117; 
2) Лук’янихін В.О., Деміхов О.І. Механізми публічного адміністрування в аспекті залучення інвесторів для розвитку інфраструктури житлового   господарства/В.О. Лук’янихін О.І. Деміхов//Актуальні проблеми державного управління:Зб.наук.праць.-Харків: ХарРІДУ НАДУ, 2016. - №1(49). - С.88-93(індексація в РІНЦ);
3) Демихова Н.В., Смиянов В.А., Приходько О.А., Телиженко А.М., Лукъянихин В.А., Лукъянихина О.А., Демихов А.И.Использование информационно-телекоммуникационных технологий и проблемно-ориентрированного обучения (PBL) при формировании конкурентоспособной компетентности у магистров-медиков Сумского государственного университета/ Н.В. Демихова, В.А. Смиянов, О.А. Приходько, А.М. Телиженко, В.А. Лукъянихин, О.А. Лукъянихина, А.И. Демихов//Азербайджанский медицинский журнал, 2016. - №2. - С.95-101 (публікація в закордонному виданні, індексація в SCOPUS);   
4) Using PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) and interactive methods in teaching subjects in medical education / N. Demikhova, O. Prykhodko, A. Loboda, V. Bumeister, Y. Smiianov, V. Lukianykhin, O. Demikhov // Journal of PBL in Higher Education,2016. – Vol. 4 (публікація в закордонному виданні);
5) Деміхов О.І. Філософія міста в Україні – право городян на участь в муніципальному управлінні на прикладі м.Суми/О.І. Деміхов//Аспекти публічного управління-Дн-ск: ДРІДУ НАДУ, 2016. -  №4-5 (30-31) квітень-травень. - С.70-77;
6) Деміхов О.І. Геоінформаційна система як механізм моделювання управлінських рішень муніципалітету в сфері забезпечення ефективності інфраструктури міста/О.І. Деміхов//Актуальні проблеми державного управління:Зб.наук.праць.-Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - №3 (67). - С.68-74 (індексація в COPERNICUS);
7) Деміхов О.І. Інформаційно-комунікативний аспект в публічному управлінні інфраструктурою міста/О.І. Деміхов// Ефективність державного управління:Зб.наук.праць.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. - №4 (49). - С.275-281 (індексація в COPERNICUS);
8) Demikhov O. Elements of the public administrative mechanism in housing sector/O. Demikhov//International scientific Refereed and reviewed journal «Innovative economics and management». – Batumi: National Institute of Economic Research and Batumi Navigation Teaching Institute, № 4(1) 2017. – Р.106-110 (публікація в закордонному виданні, індексація в COPERNICUS);
9) Дегтярьова І.О., Деміхов О.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування й розвитку в Україні моделі публічної житлової політики /І.О. Дегтярьова, О.І. Деміхов // Збірник наукових праць НАДУ. - Київ: НАДУ, 2017. - № 2 - С.22-44  (індексація в COPERNICUS);
10) Demikhova N., Chernatska O., Mazur T., Bokova S., Rudenko T., Bumeister V., Demikhov O. Markers of cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension // Bangladesh Journal of Medical Science. - 2018. – Vol. 17, № 2. - P.319-322 (публікація в закордонному виданні, індексація в SCOPUS). 
 
Участь у наукових конференціях:
1) Деміхов О.І., Лук’янихін В.О. Аспекти впливу держави на інвестиційну привабливість житлової інфраструктури/ О.І. Деміхов, В.О. Лук’янихін//Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Словаччина, м.Братислава, 18-21 січня 2016 р.) – Т.1 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016.-С.51-52;
2) Деміхов О.І. ІТ-моделювання управлінських рішень муніципалітету в сфері житлової інфраструктури міста/О.І. Деміхов//Проблеми розвитку публічного управління в Україні:  матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (м.Львів, 15 квітня 2016 р.) - С.27-29;
3) Деміхов О.І. Філософія міста в Україні – витоки і сучасний контекст на прикладі м.Суми/О.І. Деміхов//Місто. Культура. Цивілізація:  матеріали VІ міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції (м.Харків, квітень 2016 р.) - С.23-25;
4) Деміхов О.І. Інформаційні технології як платформа комунікації між муніціпалітетом і суспільством/О.І. Деміхов//Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект:  матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (м.Київ, 3-4 листопада 2016 р.) - С.199;
5) Деміхов О.І. Розвиток механізмів державного і муніципального управління житловим фондом міста в умовах децентралізації в Україні/О.І. Деміхов//Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 30-31 березня 2017 р.) - С.1-3;
6) Demikhov O. Legal element the public administrative mechanism in the housing sector of cities/O. Demikhov//Modern marine technologies, problems of socio-economic development and ways of their solution: International research conference(Batumi, 24 June 2017) – P.23-24;
7) Деміхов О.І. Розвиток елементів механізму державного управління інфраструктурою житлового господарства/О.І.Деміхов//Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «STABICON systems-2017» (м.Суми, 27 квітня 2017 р.) – С.41-43;
8) Деміхов О.І. Розвиток публічної політики в житловій сфері як євроінтеграційний пріоритет країни/О.І.Деміхов//Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління» (м.Київ, 12 жовтня 2017 р.) – С.181-184;
9) Деміхов О.І. Принципи формування і реалізації публічної житлової політики як критерії ефективності діяльності органів місцевого самоврядування /О.І.Деміхов//Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ» (м.Київ, 05грудня 2017 р.) (електронне видання) – С.67-69.
© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.