Дегтяренко Олександр Григорович

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

​o.degtyarenko@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-222а

Профілі: WoS, Google Scholar, ResearchGate

Освіта та кваліфікація

1991-Вища атестаційна комісія України, доцент(наукове звання), диплом

1986 – Вища атестаційна комісія України, кандидат економічних наук ( науковий ступінь ), диплом

1977 – 1984 – молодший науковий співробітник кафедри економіки.

1975 – Сумський філіал ХПІ, спеціаліст, спеціальність «Гідравлічні машини та гідропневмоавтоматика»

Досвід роботи

заступник декана машинобудівного факультету СФТІ з 1991-2004 роки;

заступник декана заочного факультету з 2004-2005 роки;

старший викладач кафедри економіки з 1989 по 1991 роки;

ассистент кафедри економіки з 1984 по 1989 роки.

Навчальні курси

Економіка підприємства

Організація виробництва

Управління якістю і сертифікація продукції

Управління персоналом

Методи експертизи проектів

Економіка, організація та планування виробництва

 

Мови викладання:

українська, російська.

Попередні наукові дослідження

Охорона навколишнього середовища на регіональному рівні

Керівництво аспірантами та здобувачами

Таранюк Леонід Миколайович

Шашков Сергій Валерійович

Обрані публікації

Підручники:

Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2 т./ за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка./- Суми : Університетська книга, 2009. – Т.1

Адміністративний менеджмент : підручник / за заг. ред. О.М. теліженка та С.В. Глівенка. .- Суми : Університетська книга, 2016. – 872 с.; С 405-465.

Навчальні посібники:

Менеджмент громадських організацій: навч. пос. ./ за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. О.А. Лук’яніхіної/- Суми : Університетська книга, 2011.

Економічний потенціал підприємства: навч. пос. ./ за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка./- Суми : Університетська книга, 2014.

Монографії:

Сталий розвиток – ХХ1 століття: Управління, технології, моделі. Колективна монографія / за заг. ред. Хлобистова Е.В. – Черкаси: Україна, 2015р. с. 235 – 245.

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.