Контактна інформація

Завідувач кафедри управління:

д.е.н, професор Теліженко Олександр Михайлович

Заступники завідувача кафедри:

к.е.н., доцент Байстрюченко Наталія Олегівна

к.е.н.,  доцент Грищенко Вадим Федорович

к.е.н., Мартинець Вікторія Володимирівна

к.е.н., Таранюк Каріна Вікторівна

Кафедра управління СумДУ
40007, м. Суми 
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус "Н", кабінет 222
web-адреса:
management.fem.sumdu.edu.ua
e-mail: info@management.sumdu.edu.ua
тел.: 0542 687 878, 0542 687 879

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.