Бондар Тетяна Вікторівна


Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Ел. пошта: t.bondar@management.sumdu.edu.ua

Телефон (робочий):  +38(0542) 68-78-78

Кабінет: Н-221

Профілі у ScopusResearchGate, WoS

Освіта та кваліфікація

2014 р. − Департамент атестації кадрів України, кандидат економічних наук (науковий ступінь); назва дисертації: «Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності  підприємства з урахуванням екологічного фактора», 2014 рік, спеціальність «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»;

2013 р. – завершення навчання в аспірантурі, СумДУ;

2010 р. − Сумський державний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітнього ступеня «Магістр». 

Додатково:

Сертифікат про досягнення у сучасних мовах. Англійська мова. Рівень В2

Досвід роботи

заступник директора Центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання з методичної роботи;

асистент кафедри управління;

економіст планово-економічного відділу НПАТ «ВНДІкомпресормаш». 

Навчальні курси

 ​«Логістика», «Глобальна логістика»;

«Методологія та організація наукових досліджень»;

«Основи теорії систем та системного аналізу» (у т.ч. онлайн курс);

«Управління економічним потенціалом підприємства». 


Мови викладання:

українська, російська, англійська 

Наукові інтереси

  • методологія системного підходу
  • синергетика в економіці
  • конкурентоспроможність в умовах сталого розвитку

Наукові дослідження

​Поточні наукові дослідження:

«Природно-ресурсна рента у формуванні ланцюгів вартості» (номер державної реєстрації 0115U000845).

Попередні наукові дослідження:

«Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників економічного збитку від забруднення атмосферного повітря» (номер державної реєстрації 0108U000671);

«Еколого-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території» (номер державної реєстрації 0112U001300). 

Гранти

​1 Конкурс спільних українсько-французських науково-дослідних проектів для реалізації у 2015-2016 рр.

Тема: «Підвищення сталої конкурентоспроможності національної економіки: екологічний імператив та корпоративна відповідальність».

2 Грантовий конкурс економічних досліджень Консорціуму економічних досліджень та освіти

Тема: «Розв'язання проблеми дисбалансу соціо-еколого-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці»

3 Erasmus+ Mobility for Teaching. 

Обрані публікації

Кислий В.М., Бондар Т.В. Принципи коеволюційного розвитку території / В.М. Кислий, Т.В. Бондар // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2014. − № 2. – С. 17-27.

BondarT.V., MatvieievaYu.T. Reducing the energy intensity of production as an important component of competitiveness of the administrative-territorial units environmentally sustainable development in Ukraine // «Green Energy – Environment – Sustainable development». − Presov, 2014. − p. 7-11.

Мирошниченко Ю.О., Матвєєва Ю.Т., Бондар Т.В. Issues of the sosiety’s ecological consciousness formation under the modern conditions // Вісник Сумського державного університету. Серія економіка. – 2015. − №1. − С. 7-21.

Матвєєва Ю.Т., Мирошниченко Ю.О., Бондар Т.В. Аналіз методичних підходів до оцінки рівня екологічної свідомості суспільства // Збалансоване природокористування. – 2016. −  №3. – С. 50-57

Bondar T.V., Matieieva Yu.T.,MyroshnychenkoIu.O.Assessment of the social, ecologic and economicdevelopment of machine building enterprises // Economic Annals-XXI. − 2015. − 7-8(1). – p. 40-44.

Розширений перелік публікацій у Google ScholarРепозитарії СумДУ.

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.