Личак Анна Юріївна

аспірант кафедри управління 

Освіта та кваліфікація

СумДУ, фізико-технічний факультет, спеціальність «Комп’ютеризовані системи управління» ( диплом спеціаліста з відзнакою)

СумДУ, центр післядипломної освіти, спеціальність «Менеджмент організацій»

Наукові інтереси

оптимізація еколого-орієнтованих стратегій управління соціально-економічним розвитком території

Обрані публікації

Монографії:

Розділ монографії: Безуська А.Ю. Методологічні основи сучасної стратегії еколого-орієнтованого соціально-економічного розвитку регіону [Текст] / А.Ю. Безуська, В.О. Лук’янихін // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / За наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ «ІЕПСР НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. – 464 с. – С. 221-226.

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.