Напрямки діяльності

Кафедра виконує наукові розробки в сфері:

 • Оцінка економічного потенціалу адміністративних систем
 • Оцінка еколого-економічних збитків від діяльності промислових підприємств
 • Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічних збитків від забруднення природних ресурсів
 • Розробка цільових комплексних програм охорони природи для регіонів, областей
 • Розробка методів оцінки економічних наслідків деструктивної діяльності промислових підприємств для компонентів природного середовища
 • Оцінка екологічних збитків від розміщення твердих побутових відходів
 • Еколого-економічна оцінка використання твердих побутових відходів як альтернативного джерела енергії
 • Оцінка економічних збитків від забруднення природного довкілля
 • Оцінка ефективності природоохоронних заходів

Кафедра надає консультаційні послуги з наступних напрямів:

 • Організація системи діловодства на підприємстві;
 • Оцінка активів фірми;
 • Економічне обґрунтування інноваційних проектів;
 • Оцінка інвестиційної привабливості бізнес-проектів;
 • Розроблення і впровадження ефективної системи оплати праці на підприємстві;
 • Розробка соціального пакету для промислових підприємств;
 • Оцінка рівня конфліктності колективу;
 • Аналіз психологічної сумісності працівників колективу і розроблення пропозицій по зміні організаційної поведінки.

Кафедра проводить тренінги за темами:

 • "Антиконфліктний менеджмент"
 • "Самооцінка та резюме: як правильно себе вести на співбесіді на роботу"
 • "Управління стресом"

Історія кафедри

1969 рік – при кафедрі технології машинобудування створюється секція економіки захисту повітряного басейну від забруднень. Роботою керує к.е.н. Балацький О.Ф. В секції працює 4 штатних робітники.

З 1972 року при кафедрі технології машинобудування функціонує лабораторія економіки повітряного забруднення. Зі збільшенням обсягів наукової роботи колектив штатних співробітників лабораторії склала 18 осіб. Розширюється спектр досліджень лабораторії. Зростає її науковий авторитет. Одночасно і збільшується кількість студентів, що залучаються до науково-дослідної роботи.

У 1976 році на базі лабораторії створена кафедра економіки, організації та управління машинобудівним виробництвом, яку очолив Балацький О.Ф. У 1978 році кількість штатних працівників вже складає 7 викладачів та 23 співробітника. Склад кафедри практично повністю комплектується за рахунок підготовлених у лабораторії спеціалістів. До 1986 року кількість штатних працівників кафедри зростає до 42 осіб.

У 1991 році відбувся перший набір студентів за спеціальностями «Економіка та управління машинобудуванням», «Організація виробництва».

У 1993 році шляхом виділення з кафедри економіки, організації та управління машинобудівним виробництвом створено 3 кафедри – відповідно «управління», «економіки» та «фінансів» (Наказ ректора № 63-І від 01.07.1993). Першим завідувачем кафедри управління було призначено доктора економічних наук, професора Балацького Олега Федоровича, якою він керував з 01.07.1993 р. до 31.08.2002 р. За цей час формується колектив новоствореної кафедри, активно ведеться наукова та навчальна робота.

З 1995 року відкрито спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», а у 1996 році відбувся перший випуск дипломованих спеціалістів («Організація виробництва»), причому 13 з 33 студентів отримали дипломи з відзнакою. У 1998 році відкрито спеціальність «Менеджмент організацій».

З 01.09.2002 року кафедру управління очолює доктор економічних наук, професор Теліженко Олександр Михайлович. Сьогодні кафедра управління – це потужний структурний підрозділ університету, який налічує більше 40 викладачів, аспірантів та докторантів. З 2007 року кращі випускники кафедри управління крім національного диплому отримують міжнародний сертифікат IES (International Education Society). Виконуючи щоденну роботу з підготовки спеціалістів для національної економіки, колектив кафедри спрямовує свої зусилля на подальший розвиток.

Сучасні умови кадрового забезпечення підприємств, наукові та методичні потреби вимагають створення філіалів кафедр на базі провідних підприємств міста та області. На сьогоднішній день працює філія кафедри управління на ПАТ «Сумихімпром».

© 2018-2020 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.