Державна служба (заочне відділення)

Переддипломна практика

Завдання на дипломний проект

Приклад завдання на дипломний проект

Методичні вказівки

Резюме

Приклад резюме

Структура дипломної роботи 

Титульний аркуш