Спеціалісти (заочне відділення)

Переддипломна практика

Методичні вказівки з державної атестації

Завдання на дипломний проект

Приклад завдання на дипломний проект

Методичні вказівки до оформлення

Резюме

Приклад резюме

Структура дипломної роботи

Титульний аркуш