Виробнича практика (4 курс заочного відділення)

Приклад листа для проходження виробничої практики

Програма виробничої практики

Звіт з виробничої практики (титульний аркуш)

Производственная практика

Методические указания

Письмо для прохождения практики

Титульная страница отчета