Управління проектами (денна форма навчання)

Практика

Завдання на дипломний проект

Приклад завдання на дипломний проект

Кутові штампи

Методичні вказівки

Резюме

Приклад резюме

Структура дипломної роботи

Титульний аркуш

Матеріали з оформлення роботи